زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده

قوانین ومقررات داژبال

:: قوانین ومقررات داژبال
زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده

١- هر تيم شامل ۵ بازیکن(۴ نفر اصلی و ١ نفر ذخيره) می باشد.

٢- لباس بازیکنان باید متحدالشکل باشد.

3- مسابقات با توپ واليبال برگزار می شود.

۴- هر گونه تصميم گيری در موارد پيش بينی نشده به عهده کميته فنی مسابقات خواهد بود.

شرح بازی

تيم مدافع: تيمی که در وسط زمين قرار می گيرد.

تيم مهاجم: تيمی که در دو طرف زمين قرار می گيرد.

شروع بازی با قرعه کشی بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع یا مهاجم بودن را دارد. تيم

مدافع در وسط زمين قرار می گيرد و تيم مهاجم نيز به دو گروه تقسيم شده و در دو طرف

محل تعيين شده مستقر می شوند. بازی با سوت داور شروع شده و کرنومتر روشن می شود.

١- زمان بازی ١٢ دقيقه می باشد.

٢- مسابقه در زمين واليبال برگزار می گردد.

٣- اگر بازیکن وسط توپی را که تيم مهاجم پرتاب می کند بگيرد، گل محسوب شده و بنام

خودش منظور می گردد.

۴- بازیکنی که گل داشته باشد اگر با توپ زده شود در بازی می ماند و گل او از بين می رود

در صورتيکه ٢ یا ٣ بازیکن در زمين باشند این بازیکن می تواند گل خود را به افراد دیگری

از تيم خود که از زمين خارج شده اند بدهد. در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده است باید

وارد زمين گردد.

۵- آخرین نفری که در زمين می ماند بعد از ۵ رفت و برگشت موفق (حداکثر ١٠ پرتاب) باید

یکی از افراد تيم را به داخل زمين دعوت نماید ( در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده

است باید وارد زمين گردد).

۶- اگر توپ پاس داده شود و به بازیکن وسط زمين بخورد بازیکن نباید از زمين خارج شود.

٧- بازیکنان مهاجم می توانند در جریان بازی به جای اینکه بازیکنان وسط را با توپ بزنند با

اعلام کلمه پاس توپ را مستقيماً به بازیکنان هم تيمی خود پاس دهند.

٨- استراحت بين دو گيم ۵ دقيقه می باشد.

خطاها

١- پرتاب توپ بشکل شوت با پا خطا محسوب می شود و بازیکن خاطی باید زمين بازی را

ترک نماید.

٢- بازیکنان مدافع که در وسط قرار دارند اگر در جریان بازی پای یکی از آنها از خط زمين

به طور کامل عبور کند خطا محسوب شده، باید زمين را ترک نماید.

٣- اگر بازیکنان مدافع توپ را پس از دریافت به محل دورتر پرتاب نمایند(اتلاف وقت) همان

بازیکن پرتاب کننده باید از دور بازی خارج شود.

۴- چنانچه یکی از بازیکنان مهاجم خطای عمد روی بازیکنان مدافع انجام دهد خطا محسوب

می شود. بازیکن مهاجم نباید پایش را روی خط محوطه بگذارد.

تبصره یک: مربی در هر دور بازی می تواند از بين ۵ بازیکن خود چهارنفر را به عنوان

نفرات اصلی وارد زمين بنماید.

تبصره دو: قبل از شروع بازی مربيان باید اسامی ۴ بازیکن اصلی را به طور کتبی به منشی

ارائه دهند. استفاده از بازیکن ذخيره در جریان بازی فقط در صورت آسيب جدی بازیکن

اصلی و با تأیيد سرپرست فنی انجام می پذیرد.

بازیکنان باید سعی کنند توپ را به سمت بازیکنان وسط زمين پرتاب نمایند. به گونه ای که

توپ به آنها برخورد کند. بازیکنی که توپ به او اصابت کرده از زمين بازی خارج می شود.

هنگامی که آخرین نفر با توپ زده شد کرنومتر خاموش شده و زمان بازی برای بازیکنان

وسط زمين ثبت می گردد. با فرمان داور جای دو تيم عوض شده و به همان صورت زمان بازی

تيم دوم نيز ثبت می گردد. تيمی که زمان بيشتری بازی کرده باشد برنده بازی اعلام می گردد.

اگر یک بازیکن مدافع باقی بماند بعد از ۵ رفت و برگشت می تواند یک یار به داخل زمين

دعوت نماید و بازیکن پرتاب کننده اگر با واژه پاس توپ را برای یاران خود بفرستد و نفر

وسط به توپ ضربه بزند به اصطلاح می گویند پاس شکسته شده یک نوبت از پنج نوبت به

حساب می آید.

در حاليکه اگر توپ با واژه پاس به یار خودی برسد فقط پاس است و نوبت محسوب نمی شود.

استفاده از واژه پاس فقط زمانی ميسر است که یک نفر از بازیکنان مدافع داخل زمين باشد. تيم

مهاجم نمی تواند از ٢ پاس پی در پی استفاده نماید در صورت انجام ٢ پاس یک نوبت از ١٠

نوبت محسوب می شود .

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : قوانین ومقررات داژبال


سرما ,درمانی ,گرما ,آسیب ,استفاده ,حرارت ,گرما درمانی ,سرما درمانی ,آسیب دیده ,منطقه آسیب ,بهترین گزینه ,زیر، حرارت موضعی ,زمانی کاربرد دارد؟

گرمادرمانی وسرمادرمانی

:: گرمادرمانی وسرمادرمانی
سرما ,درمانی ,گرما ,آسیب ,استفاده ,حرارت ,گرما درمانی ,سرما درمانی ,آسیب دیده ,منطقه آسیب ,بهترین گزینه ,زیر، حرارت موضعی ,زمانی کاربرد دارد؟

هم سرما و هم گرما می توانند به کاهش درد کمک کنند. با این حال، گاهی تصمیم گیری در این باره که در یک مورد خاص کدام مناسب تر است، گیج کننده می شود.

این نکات ممکن است به شما کمک کنند:

1-از سرما برای دردهای حاد و جراحت های تازه که متورم / ملتهب هستند، می توان استفاده کرد.

2-از گرما برای دردهای مزمن و یا جراحتی که یک روز یا بیشتر از آن گذشته است، استفاده می شود.

در نهایت، شما باید بهترین گزینه را برای التیام دردهای خود انتخاب کنید. اگر سرما احساسی ناخوشایند به شما می دهد، ممکن است حرارت برایتان راحتی بیشتری فراهم کند.

با این حال، باید به نوع آسیب دقت کنید. انواع مختلف آسیب ها، نیاز به درمان های متفاوتی دارند.

در موارد پزشکی و درمانی، حرارت و سرما را نمی توان با یکدیگر جایگزین کرد.

گرما درمانی برای تسکین درد

حرارت آرامش بخش است. به همین دلیل است که عضلاتی که زیاد کار می کنند، بهترین پاسخ را به گرما می دهند. حرارت خون را به جریان می اندازد، اسپاسم را شل می کند و درد عضلات را تسکین می دهد. درمان با گرما را گرما درمانی نیز می نامند.

گرما درمانی چگونه است؟

عضلاتی که زیاد از آن ها کار کشیده می شود به دلیل ترشح ماده ای شیمیایی به نام اسیدلاکتیک، دچار درد می شوند. هنگامی که عضلات تحت فشار قرار گرفته و از اکسیژن محروم می شوند، اسیدلاکتیک تجمع می یابد. وقتی جریان خون در منطقه آسیب دیده کاهش می یابد، اسیدلاکتیک محصور می شود؛ در نتیجه عضلات دردناک می شوند. گرما درمانی می تواند جریان خون را به حالت طبیعی بازگرداند و فع اسیدلاکتیک را از عضلات سرعت ببخشد.

گرما درمانی چه زمانی کاربرد دارد؟

حرارت برای درمان دردهای مزمن بهترین گزینه است. دردهای مزمن دردهای مداوم یا عود کننده هستند. حرارت باعث از بین رفتن سموم می شود و همچنین سفتی و درد را تسکین می دهد.

اگر شما از یک آسیب مداوم رنج می برید، قبل از ورزش از گرما استفاده کنید؛ زیرا گرما پس از ورزش می تواند درد موجود را تشدید کند.

انواع گرما درمانی

دو نوع گرما درمانی وجود دارد:

با ابزارهای زیر، حرارت موضعی به یک منطقه خاص می رسد:

• بطری آب گرم

• پد گرم کننده

• حوله گرم و مرطوب

دمای بدن شما با:

• حمام داغ

• سونا

• حمام بخار

• دوش داغ

افزایش می یابد.

هنگامی که گرما درمانی می کنید به نکات زیر دقت کنید:

• مراقب باشید مستقیماً با دستگاه های گرمایش تماس نداشته باشید.

• منابع حرارتی را با یک حوله بپوشانید تا از سوختگی پوست جلوگیری شود.

• در طی گرمادرمانی، آب کافی بنوشید.

• از گرمادرمانی به مدت طولانی خودداری کنید.

سرما درمانی برای تسکین درد

به طور کلی، از یخ برای تسکین آسیب های تازه استفاده می شود. هنگامی که بدن شما صدمه می بیند بافت های آسیب دیده ملتهب می شوند که این باعث ایجاد درد، تورم و یا قرمزی می شود. تورم پاسخ طبیعی بدن به آسیب است. متأسفانه، تورم موضعی، بافت های اطراف را فشرده می کند و منجر به درد می شود.

شواهد ،تاثیر درمان با سرما را به اندازه گرما درمانی تائید نمی کند.

درمان با سرما را سرما درمانی می نامند.

سرما درمانی چگونه است؟

یخ آسیب و جراحت را بی حس می کند. سرما رگ های خونی را تنگ کرده و جریان خون را پایین می آورد و باعث می شود تجمع مایع در منطقه آسیب دیده کاهش یابد. اعتقاد بر این است که یخ به کنترل التهاب و تورم کمک می کند و درد را تسکین می دهد، اما علت زمینه ای را درمان قرار نمی کند.

سرما درمانی چه زمانی کاربرد دارد؟

سرما برای دردهای حاد ناشی از آسیبی تازه در بافت ها (التهاب حاد) بهترین گزینه است. یخ برای جراحت های تازه، قرمز، ملتهب و یا حساس استفاده می شود.

سرما درمانی همچنین می تواند باعث رفع التهاب و درد پس از انجام فعالیت های ورزشی شود که شکلی از التهاب حاد است. با این حال، بر خلاف حرارت، شما باید پس از ورزش از یخ استفاده کنید. سرما درمانی می تواند التهاب پس از ورزش را کاهش دهد. گاهی اوقات نیز درمان با سرما می تواند به تسکین درد در آسیب های مزمن کمک کند.

انواع سرما درمانی

سرما تنها باید به صورت موضعی استفاده شود. در هر بار نباید بیش از 20 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد. با ابزارهای زیر، حرارت موضعی به یک منطقه خاص می رسد:

• کیسه یخ

• حوله سرد- یک حوله مرطوب که به مدت 15 دقیقه در فریزر قرار داده شده است.

• ماساژ یخ

• بسته ژل سرد

هنگامی که سرما درمانی می کنید به نکات زیر دقت کنید:

• بلافاصله بعد از آسیب و یا ورزش شدید از سرما استفاده کنید.

• همیشه پیش از استفاده از یخ، آن را در یک کیسه قرار دهید و بر روی منطقه آسیب دیده بگذارید.

• اشکالی ندارد که مرتباً مناطق دردناک یا متورم را سرد کنید. با این حال، بهتر است میان این دفعات به بدن خود استراحت بدهید.

• در مناطقی که مشکلات گردش خون وجود دارد، از یخ استفاده نکنید.

• در یک دفعه بیش از 20 دقیقه از یخ استفاده نکنید.

استفاده بیش از حد از سرما می تواند به آسیب بافتی منجر شود.

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : سرما ,درمانی ,گرما ,آسیب ,استفاده ,حرارت ,گرما درمانی ,سرما درمانی ,آسیب دیده ,منطقه آسیب ,بهترین گزینه ,زیر، حرارت موضعی ,زمانی کاربرد دارد؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : گرمادرمانی وسرمادرمانی


ایروبیک ,ورزش ,انجام ,تمرینات ,افزایش ,فعالیت ,تمرینات ایروبیک ,ورزش ایروبیک ,ایروبیک هوازی ,انجام دهید ,موجب کاهش

نگاهی گذرابه ورزش ایروبیک وفوایدآن

:: نگاهی گذرابه ورزش ایروبیک وفوایدآن
ایروبیک ,ورزش ,انجام ,تمرینات ,افزایش ,فعالیت ,تمرینات ایروبیک ,ورزش ایروبیک ,ایروبیک هوازی ,انجام دهید ,موجب کاهش

ورزش ایروبیک وقتی رخ می دهد که اکسیژن موجود باشد . بنابراین هر فعالیت که در آن اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرد تا انرژی در ماهیچه ها ایجاد شود، فعالیت ایروبیک یا هوازی نامیده می شود . در حین انجام فعالیت ایروبیک نرخ ضربان افزایش می یابد و موجب می شود که قلب و شش ها شدیدتر اکسیژن گیری کنند . در نتیجه ، خون و اکسیژن به ماهیچه ها و دیگر اعضای حیاتی بدن ، بیشتر از قبل می رسد . سوخت و ساز بدن افزایش می یابد و سیستم ایمنی بدن تقویت می شود

چگونه ورزش ایروبیک را شروع کنیم و به پایان برسانیم؟

ورزش ایروبیک یک فعالیت سه مرحله ی است . گرم کردن به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه با نرخ ضربان ۵۰ الی ۶۰ درصد حداکثر نرخ ضربان قلب . سپس تمرین ایروبیک حداقل ۲۰دقیقه با نرخ ۷۵ الی ۸۰ درصد نرخ ضربان حداکثری قلب انجام می شود و مرحله ی نهایی سرد کردن و آرام کردن بدن به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه با نرخ ضربان قلب در حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد حداکثر نرخ ضربان است.

انواع ورزش های ایروبیک

ورزش های ایروبیک به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

1-ورزش هایی با شدت و اثر خفیف تا متوسط مثل پیاده روی، شنا، بالارفتن از پله، کلاس های استپ، قایقرانی (با پارو) و اسکی. هر فردی با توجه به وضعیت سلامت خود می تواند هرکدام از این فعالیت ها را انجام دهد. پیاده روی تند همان مقدار کالری که دویدن آهسته (به شرطی که مسافت ها یکی باشد) به مصرف می رساند، می سوزاند. همچنین خطر کمتری از نظر آسیب رسیدن به استخوان ها و عضلات دارد

2-ورزش هایی با شدت اثر بالا، مثل دویدن، تنیس، ورزش های همراه با حرکات موزون، اسکواش. این نوع ورزش ها باید به صورت یک روز در میان انجام شوند و افرادی که اضافه وزن دارند، سالمند هستند، ناتوانی و یا آسیب در بدن شان دارند و دچار سایر مشکلات پزشکی هستند باید با تناوب کمتری انجام دهند و قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت کنند.

کدام ورزش ایروبیک مناسب تر است؟

در کل هیچ نوع ورزش ایروبیک (هوازی) وجود ندارد که به شما سود نرساند. بهترین راه برای استفاده از ورزش های ایروبیک (هوازی) این است که تا آنجا که ممکن است به انواع مختلف ایروبیک بپردازید و فقط به یک نوع از فعالیت های ایروبیک نچسبید. شما می توانید در هر دوره ای ۱۵ دقیقه ای، انواع مختلف از ایروبیک (هوازی) را انجام دهید. علاوه بر این می توانید امروز یک نوع فعالیت ایروبیک (هوازی) انجام دهید و فردا نوعی دیگر را. چیزی که می شود از آن مطمئن بود این است که با این روش تمام گروه های ماهیچه های شما ورزش داده می شوند.

اگر شما بدن روی فرمی دارید، باید ۴تا ۵ روز در هفته به تمرین بپردازید. مدت زمان تمرین از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می تواند باشد. این زمان در برگیرنده ی گرم کردن قبل از تمرین و سرد کردن بدن پس از تمرین نیست. همه ی تمرینات ایروبیک خود را با ریتمی ثابت انجام دهید. سعی نکنید زیاد فشار بیاورید. این کار می تواند موجب آسیب های ناخواسته ای شود. همیشه به حرف بدن تان گوش کنید. هرگز آن قدر ورزش نکنید که به اصطلاح فرسودگی بیاورد. این کار، ضررش بیشتر از نفعش است. یک تصور غلطی وجود دارد که می گوید شما برای انجام ایروبیک (هوازی) حتماً باید در یک سالن ورزشی خوب ثبت نام کنید. اگر شما نگاهی به ورزش های ایروبیکی که در گروه های مختلف ایروبیک قرار دارند بیاندازید، می فهمید که چرا این کار اشتباه است. پیاده روی، دو و دوچرخه سواری. چه نیازی هست که برای انجام اینها به یک سالن ورزشی بروید؟ حقیقت امر این است که شما می توانید به راحتی این ها را در خانه خودتان انجام دهید. به جای دویدن در بیرون، می توانید در خانه در جا بدوید. به جای دوچرخه سواری در بیرون می توانید این کار را روی یک دوچرخه ثابت درخانه انجام دهید.

از مزایای بیشمار تمرینات ایروبیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-ایروبیک برای تمامی سنین مفید است ، چرا که ایروبیک از تمرینات ملایم شروع می شود و به حالت شدیدتر میل می کند.

2-تمرینات ایروبیک برای بهبود تناسب و اندازه ی دست ها ، پاها ودیگر اعضای بدن مثل قفسه سینه و باسن طراحی شده اند.

3-حرفه ای هایی که قصد قوی کردن ماهیچه های دستگاه تنفسی را دارند ، انواع تمرینات ایروبیک در سطوح مختلف را با هم دیگر ترکیب می کنند . این کار موجب سهولت ورود وخروج جریان هوا به ریه ها می شود.

4-تمرینات ایروبیک به بزرگترو قوی تر شدن ماهیچه های قلب کمک می کنند. این نتیجه ی افزایش پمپاژ خون است این گونه تمرین موجب کاهش نرخ ضربان قلب در زمان استراحت می شود.

5-این تمرینات به تحرک ماهیچه های فرد پرداخته و به ماهیچه سازی در سراسر بدن کمک می کند.

6-افزایش گردش خون در حین انجام تمرین های ایروبیک به عادی سازی فشارخون کمک می کند. همچنین به افزایش تعداد گلبول های قرمز و انتقال اکسیژن به دست ها ، پاها و دیگر اعضای بدن کمک می شود.

7-تمرینات ایروبیک با افزایش اعتماد به نفس از طریق کاهش وزن مؤثر وبه تحرک واداشتن بدن به سلامتی روحی کمک می کنند. این موجب کاهش افسردگی واضطراب گشته وعلاوه بر آن احساس شاد کامی را افزایش می دهد.

8-همچنین تمرینات ایروبیک موجب کاهش مشکلات قلبی و عروقی ، افزایش رشد استخوان ها وکاهش پوکی استخوان چه در زن ها و چه در مردها می شود.

9-حرکات ورزشی به افزایش ذخیره سازی انرژی و تسهیل پایداری بیشتر در حین انجام فعالیت های مختلف کمک می کند . تمرینات ایروبیک برای برآوردن نیازهای سیستم قلبی و تنفسی ، قدرت ماهیچه ها ، سوخت و ساز غیر ایروبیک ( بی هوازی) ) سوخت وساز اساسی وسوخت وساز زمان استراحت طراحی شده اند.

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : ایروبیک ,ورزش ,انجام ,تمرینات ,افزایش ,فعالیت ,تمرینات ایروبیک ,ورزش ایروبیک ,ایروبیک هوازی ,انجام دهید ,موجب کاهش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نگاهی گذرابه ورزش ایروبیک وفوایدآن


دویدن ,پهلو ,دچار ,فشار ,دیافراگم ,شوید ,صفاق جداری ,داشته باشید ,ستون فقرات ,بازدم کنید ,بالا بکشید

دلایل احساس ناراحتی زمان دویدن وتلاش درجهت رفع این مشکل

:: دلایل احساس ناراحتی زمان دویدن وتلاش درجهت رفع این مشکل
دویدن ,پهلو ,دچار ,فشار ,دیافراگم ,شوید ,صفاق جداری ,داشته باشید ,ستون فقرات ,بازدم کنید ,بالا بکشید

 

دویدن یکی از محبوبترین و ساده ترین ورزش هاست اما برخی افراد با دویدن دچار درد پهلو می شوند می خواهیم علت این امر را بفهمیم چرا این حالت پدید می آید و چگونه قابل پیشگیری است؟

 ممکن است در مسیر دویدن یا در حین مسابقه باشید که ناگهان درد پهلو به سراغ‌تان می آید، این درد که طیفی از گرفتگی‌های خفیف تا دردهای شدید را در بر می‌گیرد ممکن است در پهلوی راست یا چپ شما احساس شود

اگر شما هم دچار درد پهلو شده‌اید باید بدانید که تنها نیستید، در طی سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد از دوندگان به درد پهلودچارشده اندخوشبختانه راهکارهای متعددی برای کاهش این دردها وجود تا با به کارگیری آن‌ها برای همیشه از شر درد پهلو خلاص شوید.

علت درد پهلو در دویدن چیست؟

علی‌رغم شیوع گسترده این مشکل هیچ‌کس تا کنون پاسخ دقیق و روشنی مبنی بر علت بروز آن بیان نکرده است بعضی از کارشناسان عقیده دارند درد پهلو ناشی از انقباض و فشار دیافراگم است یعنی ظهور پدیده ای به نام ایسکمی یا نرسیدن خون کافی به دیافراگم.

در حین دویدن فشار زیادی روی ماهیچه های شکمی وارد می‌شود و شما با تنفس سریع شش‌ها را منبسط کرده و حجم ریه‌ها را افزایش می‌دهید. این فشار دو طرفه از بالا و پایین روی دیافراگم، خون را از آن خارج می‌کند و دیافراگم دچار کمبود اکسیژن شده و در نهایت به دلیل انقباض عضلات گرفتگی دردناکی را به همراه دارد.

تئوری دیگری می گوید این دردها حاصل سوزش صفاق جداری شکم است. صفاق جداری غشایی است که دور شکم را فرا گرفته و وظیفه‌ی حفاظت از ارگان‌های داخلی شکم را برعهده دارد. علاوه بر دوندگان، بسکتبالیست‌ها، شناگران، سوارکاران و دوچرخه‌سواران نیز دچار درد پهلو می‌شوند

خوشبختانه درد پهلو در حین دویدن برطرف می شود و خبر خوب این‌که حتی ورزشکاران حرفه‌ای هم به آن دچار می‌شوند، البته قطعاً کمتر از آماتورها

مواردقابل توجه قبل ازدویدن

1-غذای چرب و پر فیبر نخورید:

غذا ممکن است فشار دیافراگم را بیشتر کند. خوردن غذای چرب قبل از ورزش باعث سنگین شدن معده و در نتیجه فشار روی دیافراگم می‌شود. بنابراین علاوه بر این غذاهای پُرفیبر مشکلات گوارشی مثل تهوع و دل درد را نیز به همراه دارد فاصله بین خوردن غذا و دویدن باید در حد امکان زیاد باشد. یک تا ۲ ساعت زمان مناسبی است. اگر مجبور شدید غذا بخورید غذاهای کم حجم و زود هضم میل کنید.

2-آبمیوه‌ها را از قلم بیاندازید:

نوشیدن آبمیوه‌ها قبل از ورزش باعث بروز درد پهلو می‌شوند، این در حالی است که آب و دیگر نوشیدنی‌های ورزشی تأثیر منفی کمتری دارند. قبل از دویدن از نوشیدن مایعاتی با کربوهیدرات و اسمولالیته بالا خودداری کنید.اسمولالیته با غلظت مایعات رابطه دارد و هر چه اسمولالیته مایعاتی که می‌نوشید نزدیک به اسمولالیته بدن باشد، جذب آن برای بدن آسان‌تر است.

3-اندام‌های درونی شکم را تقویت کنید:

قوی کردن اندام‌ها و عضلات عرضی شکمی به کاهش درد پهلو و سوزش صفاق جداری شکم کمک می‌کنند و آن رابه حداقل می رسانند. تقویت این ماهیچه‌ها باعث می‌شود به عنوان کمربندی محکم از اندام‌های درونی محافظت شود و فشار روی دیافراگم به حداقل برسد. می توانید با انقباض ماهیچه‌ها و سفت کردن شکم در جهت موافق ستون فقرات و انجام شماری از حرکات ورزشی آن‌ها را قوی کنید.

4-درست ایستادن:

صاف ایستادن باعث می‌شود کمتر دچار درد شوید. کسانی که مبتلا به کیفوز، گوژ پشتی و انحنای نامتعارف ستون فقرات هستند بیشتر به این دردها دچار می‌شوند.

5-گرم کردن را پشت گوش نیاندازید:

واقعیت این است که تحقیقی مبنی بر صحت تأثیر گرم کردن در جلوگیری از درد پهلو وجود ندارد اما در هر صورت بالا بردن ضربان قلب و دمای عمومی بدن همیشه لازم است و از بروز آسیب‌هایی از این قبیل تا حدی جلوگیری می‌کند.

 

مواردقابل توجه درحین دویدن:

1-ریتم دویدن خود را پیدا کنید:

اگر تازه کار هستید، با شمارش تعداد نفس‌هایتان آن را متعادل و ثابت نگه دارید. اگر تنفس منظمی داشته باشید احتمال اینکه به درد پهلو دچار شوید کمتر است. نفس کشیدن را فراموش نکنید.

2-با هر برخورد پایتان به زمین بازدم کنید:

اگر نمی خواهید در نیمه‌ی راه متوقف شوید با کم کردن سرعت و تمرکز، وقتی پای مخالف‌تان را روی زمین قرار می‌دهید تنفس عمیق شکمی به شما کمک بزرگی می کند. پس اگر گرفتگی در پهلوی چپ‌تان است، زمانی که پای راست‌تان به زمین اصابت می‌کند بازدم کنید.

3-بایستید، نفس بکشید و دست‌هایتان را به بالا بکشید:

یک نفس طولانی و عمیق بکشید و دست‌هایتان را به سمت بالا بکشید و نگه دارید. می‌توانید از کمر به سمت مخالف گرفتگی خم شوید و با دست دیگر روی محل درد فشار وارد کنید.

4-کمی نمک مزه‌مزه کنید:

زمانی که از دویدن طولانی باز می‌گردید، بدن باید الکترولیت‌هایی را که از دست داده را جایگزین کند. یک بسته نمک کوچک همراه داشته باشید و بعد از دویدن کمی از آن را مزه مزه کنید.

 

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : دویدن ,پهلو ,دچار ,فشار ,دیافراگم ,شوید ,صفاق جداری ,داشته باشید ,ستون فقرات ,بازدم کنید ,بالا بکشید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دلایل احساس ناراحتی زمان دویدن وتلاش درجهت رفع این مشکل


کودک ,حمله ,تشنج ,می‌شود ,بیمار ,داده ,زمان تشنج ,داشته باشد ,برای دانش ,دانش آموزان ,اطلاع داده

بیماری صرع چیست ومبتلایان به صرع درزنگ ورزش مجازبه انجام چه فعالیت هایی می باشند؟

:: بیماری صرع چیست ومبتلایان به صرع درزنگ ورزش مجازبه انجام چه فعالیت هایی می باشند؟
کودک ,حمله ,تشنج ,می‌شود ,بیمار ,داده ,زمان تشنج ,داشته باشد ,برای دانش ,دانش آموزان ,اطلاع داده

 صرع یک بیماری مغزی است که موجب قطع ارتباط طبیعی بین سلول های عصبی مغزی می شود. در این بیماری، فرد دچار تشنج های مکرر می شود. صرع انواع مختلفی داردکه دربسیاری ازانواع آن فرد بدون علائم خاصی بطور ناگهانی دچار تشنج می گردد لذا فرد نمی تواند زمان تشنج خود را بخاطر آورد و آنرا پیش بینی کند.صرع حملاتی را ایجاد می‌کند که تفاوت‌های زیادی بین انواع آنها در شکل ظاهری، تاثیر روحی کودک و نحوه برخورد با آن دارند.

انواع صرع:

1-صرع ابسانس یاصرع کوچک

صرع کوچک بیشتر در کودکان 6 تا 14 ساله دیده می‌شود و حملات آن شبیه غش نیستند. در این نوع صرع باعث ایجاد عدم شناخت گذرا و بسیار کوتاه مدت بدون از دست رفتن تعادل و سقوط روی زمین می‌شود. در حقیقت کودک دچار خیرگی و پلک زدن چند ثانیه‌ای می‌شود و بعد بلافاصله ادامه کار قبلی خود را انجام می‌دهد که این حملات می‌تواند در طول روز بسیار زیاد باشد. معمولا این صرع در دوران مدرسه دیده می‌شود و می‌تواند منجر به افت تحصیلی شود.

نحوه برخورد مناسب در زمان تشنج این گونه است که باید به کودک آرامش و اطمینان داده و به او کمک نمایند تا نکات کلیدی درس را حفظ کند و ضمنا هر چه سریعتر به پزشک متخصص ارجاع شود.

2-صرع گراندمال یا صرع بزرگ

حالت تشنج تمام بدن فرد را می‌گیرد و بیمار ناگهان به زمین می‌افتد. بیهوش شده و دست و پا می‌زند. گاه بی‌اختیار ادرار می‌کند یا زبانش می‌گیرد. از دهان بیمار کف خارج می‌شود. گاه این حالت سه تا پنج دقیقه طول می‌کشد و سپس بیهوش می‌آید و چیزی به خاطر نمی‌آورد. ولی حالت گیجی و کوفتگی دارد. این حمله ناشی از یکسری مکانیسم‌های خاص مغزی است و ما برای اینکه حمله زودتر خاتمه یابد با اعمال خود نمی‌توانیم سیر آن را تسریع کنیم.

معلمین باید در زمان تشنج دانش‌آموز مبتلا به صرع اقداماتی را انجام دهند؛ از جمله این که در زمان بروز حمله خونسرد باشند و به سایر کودکان اطمینان دهد که وی در عرض چند دقیقه بهبود خواهد یافت. همچنین کودک مصروع را به آرامی و با احتیاط روی زمین خوابانیده و اطراف او را از آنچه که امکان صدمه رساندن دارد، تخلیه کنند.

در اقدام بعدی چیزی صاف و نرم زیر سر او بگذارد تا به زمین برخورد نکند و کودک را به یک پهلو بچرخانید تا راه هوایی او تمیز بماند و ترشحات دهانش خارج شود. سعی در بازکردن دهان با زور و همچنین نگه داشتن زبان وی نداشته باشد و چیزی در دهان کودک نگذارد. مایعات و یا غذا در دهان وی نریزد. فقط وقتی هوشیاری کودک کاملا طبیعی شد، می‌تواند به وی آب بنوشاند. سعی در جلوگیری از حملات تشنجی با گرفتن وی نداشته باشد.وقتی حمله تمام شد، کودک تا به دست آوردن هوشیاری کامل استراحت کرده و بعد از اتمام کامل حمله کودک را تشویق به شرکت در فعالیت کلاس کند و این موضوع به لحاظ روانی برای کودک راحت‌تر است .نکته مهم برای دانش آموزان مبتلا به صرع این است که اگر شرایط او در وضعیت خاصی بود سریعا به اورژانس جهت انتقال کودک به بیمارستان اطلاع داده شوددرصورتی که بیمار علائم صرع مداوم (استاتوس) را داشته باشد یعنی بدون اینکه هوشیاری خود را به دست آورد، مجددا تشنج کند یا اینکه بعد از 10 دقیقه هنوز حمله به اتمام نرسیده باشد و یا اگر بیمار حین حمله ضربه به سر داشته باشد و یا استفراغ‌های مکرر نموده و هوشیاری بیمار به حالت عادی برنگردد حتما باید به اورژانس مراجعه شود.

اولیای مدرسه باید شرایط را برای دانش‌آموزان دیگرتفهیم کند به این صورت که وقتی حمله صرع با رفتارهای غیرعادی و یا اتوماتیک و یا تشنج در کلاس رخ دهد، تمامی کلاس تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بچه‌ها ممکن است بترسند و نسبت به وضعیت حادی که برای فردی که چند لحظه پیش کاملا نرمال بوده است، مضطرب شوند و یا خود را مسئول بدانند، در چنین مواقعی نیاز است به بچه‌ها اطلاعات منطبق با واقعیت و متناسب با سن آنها داده شود.

همچنین باید به آنان اطمینان داد که حمله فوق برای فرد مصروع و یا سایر کودکان خطری ندارد. زیرا در صورت عدم تفهیم شرایط برای کودکان ممکن است ترس اطفال نسبت به حمله بیمار تبدیل به ترس از خود کودک مبتلا به صرع شود و از وی دوری کرده و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهند (و یا هر دو مورد ) وقتی معلم آنچه راکه اتفاق افتاده برای دانش آموزان دیگرتوضیح دهدوبه سوالات آنهاپاسخ داده  و به آنها اجازه دهد احساس خود را در این رابطه بیان کنند، ضربه روحی و اجتماعی ناشی از صرع برای خود کودک و اطرافیان او کمتر خواهد شد.

پیشگیری از تشنج در مدرسه

با مصرف منظم داروها حملات بسیاری از کودکان کنترل می‌شود. مصرف بعضی از داروها به شکل سه یا چهار وعده در روز است و خواه ناخواه در زمان مدرسه نیز بایستی مصرف شوند. لذا مصرف صحیح و به موقع دارو الزامیست و با نظارت والدین و معلم می‌باشد.

در بعضی مدارس دارو نزد معلمین و مسئولین مدرسه نگهداری می‌شود و به موقع به کودک داده می‌شود و خود کودک نیز بایستی از اینکه دارو را سر وقت مصرف کند، احساس مسئولیت داشته باشد.

اگرچه عوارض داروهای ضد تشنج، خفیف است ولی خستگی، کندی، خواب‌آلودگی غیرمعمول، تهوع و سایر علائمی که نشان دهنده نامساعد بودن سلامتی کودک است، باید فورا به مسئولین و والدین آنها اطلاع داده شود.

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : کودک ,حمله ,تشنج ,می‌شود ,بیمار ,داده ,زمان تشنج ,داشته باشد ,برای دانش ,دانش آموزان ,اطلاع داده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : بیماری صرع چیست ومبتلایان به صرع درزنگ ورزش مجازبه انجام چه فعالیت هایی می باشند؟


وضعیت ,انجام ,دانش ,تكالیف ,آموزان ,نشسته ,انجام تكالیف ,دانش آموزان ,وضعیت بدنی ,وضعیت نشسته ,قفسه سینه ,انجام تكالیف مدرسه ,برای انجام تكالیف ,

ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان چگونه بوجودمی آید؟

:: ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان چگونه بوجودمی آید؟
وضعیت ,انجام ,دانش ,تكالیف ,آموزان ,نشسته ,انجام تكالیف ,دانش آموزان ,وضعیت بدنی ,وضعیت نشسته ,قفسه سینه ,انجام تكالیف مدرسه ,برای انجام تكالیف ,

 ساختار وجودی انسان از تن و روان تشكیل شده است و سلامت این دو باید در آن واحد در نظر گرفته شود، رابطه تنگاتنگی که بین تن و روان وجود دارد یقیناً سلامتی یكی بر دیگری اثر می­گذارد.خوب راه رفتن، خوب نشستن، خوب ایستادن علاوه بر این كه حركت ها را زیباتر می سازد، با كارایی بیشتر و خستگی كمتر همراه است، چرا كه حداقل مصرف انرژی عضلانی همیشه در وضعیت ایده آل است، ضمن این كه كلیه دستگاه های داخلی بدن در این وضعیت به فعالیت طبیعی خود ادامه می دهند.حمل كیف روی شانه یا یك دست، وزن بالای كیف، عادت انجام تكالیف در حالت نشسته دو زانو و عدم آگاهی دانش­ آموزان از وضعیت بدنی صحیح به ویژه در دوره ابتدایی، ناهنجاری ها و دردهای عضوی متعددی را به دنبال می­آورد. برای پیشگیری از بروز ناهنجاری­ها و دردهای ذكر شده باید عوامل خطرزای مربوط را شناسایی و در راستای رفع آنها به طور جدی اقدام شود.

دانش­ آموزان توجه توجه!

مدرسه خانه دوم دانش آموزان است. قدر مسلم این كه این گروه، ساعات پر انرژی روز را در كانون تعلیم و تربیت می­گذرانند و در این میان ارتباط تنگاتنگی را محیط آموزشی­ تربیتی از جمله فضاها و تجهیزات، همكلاسی­ها و معلم و دست اندركاران محیط آموزشی خود دارند. به عبارتی، فضای فیزیكی مدرسه در كنار عوامل آموزشی و تربیتی، می­تواند عوامل پیا­م دهنده برای دانش آموزان باشد و به میزان یادگیری، رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت جسمی آنها كمك كند.سنین دانش­ آموزی، سنین رشد است و اكثر ناهنجاری­های ستون فقرات و مفاصل اندام ها، قبل از بلوغ تكامل می­یابند. شناخت بموقع این ناهنجاری­ها در سنین رشد، می­تواند موجب كنترل آسیب و جلوگیری از بروز ناهنجاری­های ساختاری تثبیت شده شود.

كنترل وضعیت بدنی

وضعیت بدنی در نتیجه هماهنگی دائمی عصبی- عضلانی شكل می­گیرد. در وضعیت بدنی خوب، سر و شانه ها به صورت متعادلی روی لگن، ران و مچ پاها قرار می گیرند. چانه هم در همان وضعیت نگه داشته می شود. جناغ، قسمتی از بدن است كه تا حد امكان به سمت جلو كشیده می شود. شكم نیز به سمت عقب كشیده می­شود و حالت صاف پیدا می­كند. انحناهای ستون مهره­ها در حد طبیعی است.

در وضعیت بد، سر به سمت جلو می­آید و زاویه مشخصی در سینه ایجاد می­شود. شكم كامل شل است و به سمت جلو برجستگی دارد. انحناهای ستون فقرات بیش از حد طبیعی است و شانه­ ها نسبت به لگن در قسمت خلفی قرار دارند.

عوامل به وجود آورنده وضعیت بد نیز شامل این موارد است: عوامل عمومی: اختلالات روانی مثل افسردگی؛ شرایط بد بهداشتی، ضعف عمومی طولانی مدت و خستگی طولانی مدت. عوامل موضعی: ضعف یك عضله یا گروهی از عضلات، كوتاهی عضلانی، فشارهای كاری، فشارهای موضعی، درد عضلانی در وضعیت بد و عدم هماهنگی در فعالیت عضلات.

وضعیت صحیح نشستن

بسیاری از كارها به صورت نشسته و روی صندلی انجام می­شود (مانند نشستن در نیمكت و صندلی های مدرسه ، كار با كامپیوتر، بیشتر كارهای اداری، بانك و...) انتخاب یك صندلی مناسب، آرامش را تأمین می­كند و در نتیجه، كارآیی بیشتر می­شود. اما اگر صندلی بدون آگاهی و دقت انتخاب شود، آسایش كاری مختل شده و فرد زود خسته می­شود. قرارگرفتن در وضعیت های نادرست به مدت طولانی، موجب آسیب و بد شكلی ستون مهره ها و درد كمر می­شود. ضرورت دارد كه معیارها و ویژگی های را بشناسیم و با در نظر گرفتن آن بتوانیم صندلی و امکانات مناسب را انتخاب كنیم.

مشكلات ناشی از وضعیت بدنی غلط

وضعیت غلط مثل ایستادن و راه رفتن با شانه های افتاده و قوز كرده، نه تنها موجب ناراحتی­های مختلفی مثل كمردرد، سینه درد و خستگی عمومی می­شود، بلكه موجب سردرد و تا حدود زیادی باعث ناراحتی­های دندان می­شود.وقتی كه ما از عینك استفاده می كنیم، اگر قاب آن كاملاً اندازه نباشد، مشكلاتی ایجاد می كند. اگر پرهای بینی باریك باشد، عینك ممكن است پایین بیفتد و فرد خود به خود سرش را برای جبران این امر و ایجاد موازنه به عقب فشار دهد تا بتواند تعادل خود را حفظ كند.

در نتیجه شانه ها و ستون مهره ها به طور خودكار، وضعیت جدید به خود می­گیرد كه به زودی عضلات، وترها و مفاصل درد خواهند گرفت و سفت خواهند شد. اگر عینك روی بینی به پایین بلغزد، روی سوراخ های بینی فشار خواهد آورد و این فشار باعث می شود كه فرد از راه دهان تنفس كند و تنفس دهانی به عضلات قفسه سینه و دیافراگم فشار می­آورد و باعث خستگی می شود. بنابر این واضح است كه یك مشكل ناچیز می تواند وضعیت نادرستی را ایجاد كرده و ناهنجاری های دنباله داری را به وجود آورد.

عوارض حمل كیف روی شانه یا دست

گروهی از دانش آموزان عادت دارند كیف مدرسه را كه گاهی اوقات بسیار سنگین است، روی یك شانه یا در دست بگیرند كه به علت تكرار این عمل برای بخشی از اعضای بدن، زمینه­ هایی برای ایجاد تغییر شكل به وجود آورده و بدون آگاهی لازم این روال ناهنجاری هایی را به دنبال خواهدآورد.

دانش آموزان ابتدایی بیشتر از سایر دوره ها از كوله پشتی استفاده می نمایند و عادت حمل كیف هم معمولاً روی پشت است. ولی در دوره های بالاتر، دانش آموزان بیشتر از كیف­های دستی استفاده می­كنندكه نحوه حمل آن بیشتر روی یك شانه و یا در دست است.

دانش­ آموزانی كه عادت دارند كیف خود را روی شانه و یا در دست حمل كنند، قوز پشتی بیشتری دارند كه این عارضه باعث درد كمر می شود. همچنین دانش آموزانی كه كیف سنگین حمل می كنند، دچار گودی كمر می شوند؛ زیرا كه وزن كیف موجب افزایش قوس ستون فقرات كمری می شود.

وضعیت نامناسب هنگام انجام تكالیف مدرسه

گروهی از دانش آموزان، به ویژه در دوره ابتدایی، عادت دارند تكالیف خود را در حالت نشسته انجام دهند. استفاده از میز و نیمكت، بهترین حالت برای انجام تكالیف مدرسه است. نبود تناسب میز و صندلی با جثه دانش آموزان، می تواند باعث عدم تمایل آنان به استفاده از میز و صندلی برای انجام تكالیف در منزل باشد. تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده و ثابت كرده كه انجام تكالیف مدرسه به صورت نشسته(چهار زانو یا دو زانو) و یا ایستاده، عوارض و ناراحتی های بدنی فراوانی از جمله قوز پشتی، گودی كمر، درد قفسه سینه و ... را به دنبال می آورد. در سنین ده سال به بالا، عادت انجام تكالیف در وضعیت ایستاده شایع­تر است. دانش آموزانی كه در وضعیت نشسته تكالیف خود را انجام می­دهند، قوز پشتی در آنها بیشتر است. از آنجایی كه در وضعیت نشسته انجام تكالیف، عضلات جلو قفسه سینه در طول كوتاه خود قرار می گیرند، در صورت تكرار این وضعیت، عضلات جلوی قفسه سینه كوتاه و عضلات پشتی كه در طول بلند قرار می گیرند كشیده می شوند.

دانش آموزانی كه در وضعیت نشسته(دو زانو یا چهار زانو) تكالیف خود را انجام می دهند، درد پا در آنها بیشتر است.در وضعیت نشسته روی زمین، چون پاها در وضعیت مناسبی قرار نمی گیرند، فشار زیادی روی بافت های عضلانی ساق پا اعمال می گردد كه در درازمدت موجب بروز درد می گردد.

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : وضعیت ,انجام ,دانش ,تكالیف ,آموزان ,نشسته ,انجام تكالیف ,دانش آموزان ,وضعیت بدنی ,وضعیت نشسته ,قفسه سینه ,انجام تكالیف مدرسه ,برای انجام تكالیف ,
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان چگونه بوجودمی آید؟


ورزشی ,دارای ,هایی ,بوده ,درحرکت ,کفی، ,ورزشی مناسب ,وجود دارد ,کفشی بخرید ,انعطاف پذیری ,بسیار مهمی

کفش ورزشی مناسب راچگونه انتخاب کنیم؟

:: کفش ورزشی مناسب راچگونه انتخاب کنیم؟
ورزشی ,دارای ,هایی ,بوده ,درحرکت ,کفی، ,ورزشی مناسب ,وجود دارد ,کفشی بخرید ,انعطاف پذیری ,بسیار مهمیچینیان قدیم در گذشته به پا اهمیت زیادی می دادند و ازآن به عنوان «قلب دوم» انسان یاد می کردند. آنها نقاط مشخصی از کف پا را با یکی از حواس پنجگانه مرتبط می دانستند، مثلا منطقه بین انگشت سوم الی پنجم را با چشم و یا پاشنه پا را با عصب سیاتیک ارتباط می دادند. در پیشینه ادب فارسی نیز از نقش کفش مناسب و راحت در قالب ضرب المثل های معروف بسیار یاد شده است ضرب المثل های «تهی پای رفتن به از کفش تنگ» یا «لنگه کفش در بیابان غنیمت است» همگی نشان دهنده تجارب پیشینیان ما در مورد کفش راحت و مناسب بوده است.

انتخاب کفش مناسب با اندازه و شکلی مطلوب یکی از نکات قابل توجه برای افرادی است که ورزش می کنند، به راستی کفش ورزشی مناسب باید چه شاخص هایی داشته باشد و آن را چگونه انتخاب کنیم؟
تهیه کفش ورزشی مناسب که امروزه به عنوان یکی از ابزار اصلی هر رشته ورزشی مطرح است برای اجرای بهتر ورزش بسیار مهم بوده و دارای سه کارکرد اصلی حفاظت از پا، راحتی و حمل وزن بدن است.

به طور کلی عناصر آناتومیک و فیزیولوژیک به طور همزمان سبب حرکت موثر می شوند. درحرکت سه فاکتور حرکت ایمن، حرکت موثر و حرکت با کیفیت بسیار مهم است.آناتومی اصلی یک پا را ۲۶ استخوان، ۳۳مفصل، ۱۹عضله و یک گروه از لیگامنت ها تشکیل می دهند. ساختار پا نقش بسیار مهمی درحرکت دارد. علوم حرکت شناسی و بیومکانیک در حرکت پا بسیار به یکدیگر وابسته هستند.یک پا به طور متوسط روزانه ۱۰هزار بار با زمین برخورد می کند و به طور میانگین ۱۸۶هزار و ۷۵ کیلومتر را در طول زندگی طی خواهد کرد، در پرش یک پا و یا دریک گام بلند حدود ۳۱۵ و نیم کیلومتر فشار روی پای ورزشکار وارد می شود.
درپا سه مکانیسم ذخیره انرژی (جذب شوک) شامل کشش تاندون آشیل، صاف شدن قوس پا و بالشتک زیرپاشنه پـا وجود دارد.

● ساختار کفش ورزشی
برای رعایت سه فاکتور مهم درحرکت باید توجه زیادی به پا داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف باید کفش مناسبی را انتخاب کنیم.
یک کفش ورزشی مناسب دارای آناتومی خاص خود بوده که قسمت های مهم آن شامل محل شست پا، پشت پاشنه، داخل کفی، وسط کفی، خارج کفی، گردنی مچ پا و زائده پاشنه است.

● چند نکته برای انتخاب کفش مناسب ورزشی
۱) کفش باید اندازه پا باشد نه اینکه صرفاً زیبا باشد.
۲) در هنگام خرید هر دو لنگه کفش را امتحان کنید.
۳) وقتی کفش را پوشیدید بایستید و مطمئن شوید که در پنجه پا سه تا ۱۲میلیمتر از انگشت شست پا فضای خالی وجود دارد.
۴) هرگز کفش تنگ به امید اینکه جا باز می کند نخرید.
۵) کفشی بخرید که برای ورزش مورد نظر طراحی شده باشد.
۶) اگر پای شما به چرم روی کفش فشار می آورد به طوری که سبب بیرون زدگی از کفش می شود آنرا کنار بگذارید .
۷) کفشی بخرید که به اندازه کافی حرکت را کنترل کند.
۸) افراد با قوس کف پای زیاد از کفش هایی استفاده کنند که انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و از پوشیدن کفش هایی که پا را محدود می کند خودداری کنند.
۹) افراد دارای کف پای صاف باید کفش دارای لایه میانی بسیار سفت برای کنترل حرکت و کاهش میزان چرخش داخلی بپوشند .
۱۰) افرادی که دارای قوس کف پای طبیعی هستند باید کفش هایی بپوشند که برآمدگی مختصر دارد.

● انواع کفش ورزشی
۱) کفش پیاده روی: راه رفتن متداول ترین فعالیت حرکتی انسان بوده و آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام راه رفتن نکته بسیار مهمی است. همین موضوع درباره پاشنه کفش هم صادق است. کفش باید همیشه با حرکت پا خم شود. سبکی، انعطاف پذیری کفش در پنجه و ضربه گیری از ویژگی های یک کفش پیاده روی مناسب محسوب می شود.
۲) کفش دوومیدانی: امروزه حدود ۲۰۰ نوع کفش رشته ورزشی دو موجود است. تحقیقات نشان می دهد اضافه شدن ۱۰۰گرم به وزن کفش، سرعت دونده ماراتن را یک تا دو دقیقه کاهش و مصرف انرژی را یک درصد افزایش می دهد. دراین کفش ها باید تحرک انگشتان درهر جهت (بالا، پایین، جلو و پهلوها) با آزادی انجام گیرد.

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : ورزشی ,دارای ,هایی ,بوده ,درحرکت ,کفی، ,ورزشی مناسب ,وجود دارد ,کفشی بخرید ,انعطاف پذیری ,بسیار مهمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کفش ورزشی مناسب راچگونه انتخاب کنیم؟


استعدادیابی ,ورزشی ,آموزشی ,کارگاه ,استعدادیابی ورزشی ,الگوی استعدادیابی ,ورزشی وآنتروپومتری ,کارگاه آموزشی ,آموزشی استعدادیابی ,استعدادیاب

کارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی وآنتروپومتری درشهرستان کیاربرگزارشد.

:: کارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی وآنتروپومتری درشهرستان کیاربرگزارشد.
استعدادیابی ,ورزشی ,آموزشی ,کارگاه ,استعدادیابی ورزشی ,الگوی استعدادیابی ,ورزشی وآنتروپومتری ,کارگاه آموزشی ,آموزشی استعدادیابی ,استعدادیاب

کارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی وآنتروپومتری باحضوردبیران وآموزگاران تربیت بدنی شهرستان کیاردرتاریخ 94/10/24درمحل کانون بشارت وسالن ورزشی پاسداران شلمزاربرگزارشد.

دراین کارگاه یکروزه دکترامانی بااشاره به تفاوت های موجودبین انسان هاازجهات اجتماعی/شخصیتی/آموزشی واستعدادبه تعریف واژه استعداداشاره کرد.به تعبیراستاداستعدادآمادگی ذاتی یااکتسابی برای انجام فعالیت های ذهنی وجسمی است که موجب سرعت بخشیدن به یادگیری شده وبرسطح مهارت تاثیرمی گذارد.استعدادمطلق وغیرقابل تغییرنیست وبه عواملی مانندسن افراد/زمان ومکان وابسته است واین بدان معناست که محیط ووراثت به راحتی می توانندبرشکوفایی یاخاموشی آن تاثیربگذارند.

چندموردازویژگی های افرادمستعدورزشی:

1-به هنگام نمایش توانایی های استثنایی خودافرادی غیرعادی جلوه می کنند.

2-به هنگام رویارویی باانواع ارزیابی ها فعالانه میل به رقابت کردن دارند.

3-توانایی تمرکزروی هدف نهایی رادارندبدون آنکه فاصله ازهدف اهمیتی داشته باشد.

درادامه استادضمن اشاره به الگوی استعدادیابی ورزشی درچندکشوربه الگوی استعدادیابی آقای علی نژاددرایران اشاره کرد.دراین الگو مرحله مقدماتی استعدادیابی از6-10 سال شروع شده ،مرحله دوم ازسن 11-12 سال ومرحله نهایی بالی 16سال است که دراصل به شناسایی نخبگان منجرمی شود.

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : استعدادیابی ,ورزشی ,آموزشی ,کارگاه ,استعدادیابی ورزشی ,الگوی استعدادیابی ,ورزشی وآنتروپومتری ,کارگاه آموزشی ,آموزشی استعدادیابی ,استعدادیاب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی وآنتروپومتری درشهرستان کیاربرگزارشد.


کالری ,کاهش ,دویدن ,می‌دوید، ,داشته ,ممکن ,برای کاهش ,داشته باشید ,هنگام دویدن ,مصرف کالری ,نوشیدن کالری

5اشتباه رایج دردویدن که باعث می شودنتوانیدوزن کم کنید.

:: 5اشتباه رایج دردویدن که باعث می شودنتوانیدوزن کم کنید.
کالری ,کاهش ,دویدن ,می‌دوید، ,داشته ,ممکن ,برای کاهش ,داشته باشید ,هنگام دویدن ,مصرف کالری ,نوشیدن کالریبدون شک دویدن یکی از تمرینات هوازی مؤثر برای کاهش وزن و فرم گرفتن اندام تحتانی است. اما اگر برخی اصول در دویدن رعایت نشود نه تنها تلاش شما برای کاهش وزن بی‌نتیجه می‌ماند بلکه حتی ممکن است وزن‌تان نیز بالا برود.

اشتباه اول: مصرف کالری بیش از میزان موردنیاز

حتی اگر چندبار درهفته می‌دوید، اگر بیشتر از کالری مصرفی‌تان، کالری نسوزانید، شاهد تفاوتی در وزن نخواهید بود. ممکن است نسبت به پیش از شروع دویدن، گرسنه‌تر باشید و بیشتر از مقداری که بدانید بخورید. یکی از استراتژی‌هایی خیلی از کسانی که دویدن را به منظور کاهش وزن انجام می‌دهند و آن را مفید می‌دانند، تقسیم و پخش کالری در طول روز است. سعی کنید ۵ یا ۶ وعده مختصر بخورید، بنابراین ولع نخواهید داشت و پرخوری نمی‌کنید.

اطمینان حاصل کنید که خوراکی‌های سالم می‌خورید، مانند میوه‌جات و سبزیجات، هله هوله نخورید چون اغلب کالری زیادی دارد، سیرتان نمی‌کند و می‌تواند برانگیزاننده احساس گرسنگی باشد. سعی کنید برنامه غذایی داشته باشید تا انتخاب وعده‌های اصلی و میان‌وعده‌ها حساب‌شده‌تر صورت گرفته و درنتیجه سالم‌تر باشد. اگر بدانید که باید هرچیزی که می‌خورید و می آشامید را روی کاغذ بیاورید، احتمالاً وادار خواهید شد پیش از گذاشتن چیزی در دهان‌تان، دوباره در موردش فکر کنید.

شما باید مطمئن شوید که می‌دانید دقیقاً هر روز چند کالری نیاز دارید، این آگاهی به شما کمک خواهد کرد، بفهمید برای کاهش ۳۵۰۰ کالری که معادل نیم کیلو است، چکار باید بکنید. بنابراین، اگر ۱۵ مایل در هفته می‌دوید، یعنی حدود ۱۵۰۰ کالری در هفته می‌سوزانید ( با فرض این‌که ورزش دیگری نمی‌کنید). برای کاهش ۳۵۰۰ کالری، شما باید ۲۰۰۰ کالری در هفته بسوزانید یا حدود ۲۸۰ کالری روزانه کم کنید تا نیم کیلو در هفته کاهش وزن داشته باشید. پس اگر وزن کم نکرده‌اید دلیلش می‌تواند مصرف کالری بیش از مقدار لازم باشد.

اشتباه دوم: به اندازه کافی نمی‌دوید

اگر مدت‌هاست می‌دوید و هیچ وزنی کم نکرده‌اید یا حتی نیم تا یک کیلو هم اضافه کرده‌اید، دلیلش شاید کم دویدن باشد، احتمالاً اگر مسافت طی شده را به‌طور هفتگی افزایش می‌دادید، بیشتر موفق می‌شدید. واقعاً هیچ عدد جادویی برای میزان مسافت هفتگی وجود ندارد. با این‌حال هرچقدر کالری سوزی بیشتری داشته باشید، احتمال موفقیت‌تان در کاهش وزن بیشتر خواهد بود و یا دست‌کم وزن کنونی‌تان را حفظ خواهید کرد.

اشتباه سوم: نوشیدن کالری زیاد هنگام دویدن

زمینه دیگری که دونده‌ها مخصوصاً آن‌هایی که مسافت‌ طولانی مانند نیمه ماراتن یا ماراتن را می‌دوند، در آن دچار مشکل می‌شوند، نوشیدن کالری فراوان است. به‌جز زمانی‌که یک مسافت طولانی را به مدت بیشتر از ۹۰ دقیقه می‌دوید، نیازی به آشامیدن نوشیدنی ورزشی حین یا بعد از دویدن وجود ندارد. اگر طولانی‌تر می‌‍ دوید، نوشیدنی‌های ورزشی مانند Gatorade می‌تواند جایگزین الکترولیت‌ها شود. به‌طور کلی، وقتی نمی‌دوید، سعی کنید نوشیدنی‌های ورزشی، آب میوه‌ها و نوشابه‌ها را محدود نمایید چون کالری زیادی به رژیم غذایی‌تان خواهند افزود، اما سیرتان نخواهند کرد.آب خالص برای حفظ آب بدن هنگام دویدن در مسیرهای کوتاه‌تر و همچنین آب رسانی دوباره به بدن بعد از آن خوب و مفید است.

اشتباه چهارم: تنوع ندادن به دویدن‌ها

اگر همیشه مسافت یکسان را با همان سرعت همیشگی می‌دوید، بدن‌تان شروع به عادت کردن به آن خواهد کرد. عضلات شما پیوسته درحال سازگارکردن خودشان با خواسته‌هایی هستند که از آن‌ها دارید، بنابراین اگر تغییراتی ایجاد نکنید، پیشرفت خاصی هم نخواهید داشت.

بدن شما با تمرین، هنگام دویدن با بازدهی بیشتری عمل خواهد کرد، بنابراین با ادامه دادن تمرینات قدیمی و بدون ایجاد تغییرات، کالری کمتری خواهید سوزاند. به همین دلیل بعضی از دوندگان مبتدی، در آغاز پیشرفت‌هایی در کاهش وزن دارند اما بعد در یک وضعیت ثابت و بدون تغییر می‌مانند و حتی ممکن است مجدداً چند کیلو هم اضافه کنند.

مطلب مرتبط: علت توقف کاهش وزن چیست؟

اگر همیشه با سرعتی یکنواخت می‌دوید، سعی کنید دست‌کم یکی از دوهای هفتگی‌تان سرعتی متفاوت و اینتروال داشته باشد. می‌توانید با گرم کردن طی یک مایل و سپس یک دقیقه دویدن با سرعت بیشتر شروع کنید (تنفس عمیق اما کنترل شده) و بعد یک دقیقه با سرعت پایین جهت ریکاوری بدن بدوید. هر مایل برابر ۱.۶ کیلومتر است.

این الگو را تا دو مایل ادامه دهید، سپس ۵ تا ۱۰ دقیقه بدن را سرد کنید. اگر این‌کار برای‌تان راحت شود، همیشه خواهید توانست زمان سرعت‌های متفاوت را افزایش دهید یا به‌جای مسیر هموار، سربالایی را بدوید. یادتان باشد، عددی که ترازو نشان می‌دهد، تنها معیار نیست. اگر از این اشتباهات اجتناب کردید، خوب خوردید اما همچنان با افزایش وزن مواجه بودید، سعی کنید زیاد به عدد تراوز توجه نکنید.

ممکن است نادرست باشد چون وزن ما بسته به این‌که چه زمانی از روز یا چه روزی از ماه خودمان را وزن می‌کنیم، می‌تواند نوسان داشته باشد. همچنین ممکن است توده عضلانی‌تان افزایش پیدا کرده باشد که سنگین‌تر از چربی است. به سایر معیارها توجه کنید، مانند اندازه لباس در تن‌تان، میزان نیرومند شدن‌تان، درصد چربی بدن، یا سایزی که کم کرده‌اید و اگر واقعاً می‌خواهید وزن کم کنید، سعی کنید صبور باشید و به‌خاطر داشته باشید کاهش وزن سالم و درست، زمان می‌برد. حتی اگر زیاد می‌دوید، نباید بیشتر از نیم کیلو در هفته کم کنید.

اشتباه پنجم: آسیب دیدگی

بعضی از دونده‌ها وقتی آسیب می‌بینند و نمی‌توانند بدوند، عادات خورد و خوراک زمان دویدن‌شان را حفظ می‌کنند و ادامه می‌دهند. حتی بعضی از دونده‌ها بیشتر از آن زمان هم می‌خورند زیرا زمان آزادشان را صرف معاشرت، استراحت و خوردن می‌نمایند و طبیعتاً مصرف کالری بیشتر از میزان سوخت شده، منجر به افزایش وزن می‌شود.

 
منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : کالری ,کاهش ,دویدن ,می‌دوید، ,داشته ,ممکن ,برای کاهش ,داشته باشید ,هنگام دویدن ,مصرف کالری ,نوشیدن کالری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : 5اشتباه رایج دردویدن که باعث می شودنتوانیدوزن کم کنید.


زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده

قوانین ومقررات داژبال

:: قوانین ومقررات داژبال
زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده

١- هر تيم شامل ۵ بازیکن(۴ نفر اصلی و ١ نفر ذخيره) می باشد.

٢- لباس بازیکنان باید متحدالشکل باشد.

3- مسابقات با توپ واليبال برگزار می شود.

۴- هر گونه تصميم گيری در موارد پيش بينی نشده به عهده کميته فنی مسابقات خواهد بود.

شرح بازی

تيم مدافع: تيمی که در وسط زمين قرار می گيرد.

تيم مهاجم: تيمی که در دو طرف زمين قرار می گيرد.

شروع بازی با قرعه کشی بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع یا مهاجم بودن را دارد. تيم

مدافع در وسط زمين قرار می گيرد و تيم مهاجم نيز به دو گروه تقسيم شده و در دو طرف

محل تعيين شده مستقر می شوند. بازی با سوت داور شروع شده و کرنومتر روشن می شود.

١- زمان بازی ١٢ دقيقه می باشد.

٢- مسابقه در زمين واليبال برگزار می گردد.

٣- اگر بازیکن وسط توپی را که تيم مهاجم پرتاب می کند بگيرد، گل محسوب شده و بنام

خودش منظور می گردد.

۴- بازیکنی که گل داشته باشد اگر با توپ زده شود در بازی می ماند و گل او از بين می رود

در صورتيکه ٢ یا ٣ بازیکن در زمين باشند این بازیکن می تواند گل خود را به افراد دیگری

از تيم خود که از زمين خارج شده اند بدهد. در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده است باید

وارد زمين گردد.

۵- آخرین نفری که در زمين می ماند بعد از ۵ رفت و برگشت موفق (حداکثر ١٠ پرتاب) باید

یکی از افراد تيم را به داخل زمين دعوت نماید ( در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده

است باید وارد زمين گردد).

۶- اگر توپ پاس داده شود و به بازیکن وسط زمين بخورد بازیکن نباید از زمين خارج شود.

٧- بازیکنان مهاجم می توانند در جریان بازی به جای اینکه بازیکنان وسط را با توپ بزنند با

اعلام کلمه پاس توپ را مستقيماً به بازیکنان هم تيمی خود پاس دهند.

٨- استراحت بين دو گيم ۵ دقيقه می باشد.

خطاها

١- پرتاب توپ بشکل شوت با پا خطا محسوب می شود و بازیکن خاطی باید زمين بازی را

ترک نماید.

٢- بازیکنان مدافع که در وسط قرار دارند اگر در جریان بازی پای یکی از آنها از خط زمين

به طور کامل عبور کند خطا محسوب شده، باید زمين را ترک نماید.

٣- اگر بازیکنان مدافع توپ را پس از دریافت به محل دورتر پرتاب نمایند(اتلاف وقت) همان

بازیکن پرتاب کننده باید از دور بازی خارج شود.

۴- چنانچه یکی از بازیکنان مهاجم خطای عمد روی بازیکنان مدافع انجام دهد خطا محسوب

می شود. بازیکن مهاجم نباید پایش را روی خط محوطه بگذارد.

تبصره یک: مربی در هر دور بازی می تواند از بين ۵ بازیکن خود چهارنفر را به عنوان

نفرات اصلی وارد زمين بنماید.

تبصره دو: قبل از شروع بازی مربيان باید اسامی ۴ بازیکن اصلی را به طور کتبی به منشی

ارائه دهند. استفاده از بازیکن ذخيره در جریان بازی فقط در صورت آسيب جدی بازیکن

اصلی و با تأیيد سرپرست فنی انجام می پذیرد.

بازیکنان باید سعی کنند توپ را به سمت بازیکنان وسط زمين پرتاب نمایند. به گونه ای که

توپ به آنها برخورد کند. بازیکنی که توپ به او اصابت کرده از زمين بازی خارج می شود.

هنگامی که آخرین نفر با توپ زده شد کرنومتر خاموش شده و زمان بازی برای بازیکنان

وسط زمين ثبت می گردد. با فرمان داور جای دو تيم عوض شده و به همان صورت زمان بازی

تيم دوم نيز ثبت می گردد. تيمی که زمان بيشتری بازی کرده باشد برنده بازی اعلام می گردد.

اگر یک بازیکن مدافع باقی بماند بعد از ۵ رفت و برگشت می تواند یک یار به داخل زمين

دعوت نماید و بازیکن پرتاب کننده اگر با واژه پاس توپ را برای یاران خود بفرستد و نفر

وسط به توپ ضربه بزند به اصطلاح می گویند پاس شکسته شده یک نوبت از پنج نوبت به

حساب می آید.

در حاليکه اگر توپ با واژه پاس به یار خودی برسد فقط پاس است و نوبت محسوب نمی شود.

استفاده از واژه پاس فقط زمانی ميسر است که یک نفر از بازیکنان مدافع داخل زمين باشد. تيم

مهاجم نمی تواند از ٢ پاس پی در پی استفاده نماید در صورت انجام ٢ پاس یک نوبت از ١٠

نوبت محسوب می شود .

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : زمين ,بازی ,بازیکن ,بازیکنان ,مدافع ,مهاجم ,بازیکنان مدافع ,زمان بازی ,داخل زمين ,زمين قرار ,جریان بازی ,بازیکن پرتاب کننده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : قوانین ومقررات داژبال


ایجاد ,مفصل ,زانو ,شرایط ,تواند ,باعث ,مفصل زانو ,باعث ایجاد ,تواند باعث ,پارگی مینیسک ,آسیب دیدگی

دلایل ایجادصداوتق تق زانو

:: دلایل ایجادصداوتق تق زانو
ایجاد ,مفصل ,زانو ,شرایط ,تواند ,باعث ,مفصل زانو ,باعث ایجاد ,تواند باعث ,پارگی مینیسک ,آسیب دیدگی

-حباب های گاز: رایج ترین دلیل صدا دادن زانو که با درد همراه نیست، جمع شدن حباب های گاز در داخل مفصل زانو و ترکیدن این حباب ها است. این شرایط می تواند در نتیجه سایش رباط ها و تاندون ها به مفصل نیز ایجاد شود. به هر حال، مهم است که بدانید همواره امکان تشکیل حباب های گاز در داخل مفصل زانو وجود دارد. این حباب ها معمولاً به خاطر تغییرات فشار در مفصل زانو در نتیجه فعالیت های عادی روزمره ایجاد می شوند. هنگامی که این حباب ها می ترکند، باعث ایجاد صدا در محل مفصل می شوند. در اصطلاح پزشکی به این پدیده «کویتیشن» می گویند. این شرایط بسیار عادی محسوب می شوند و نیازمند درمان خاص نیستند. بطور مشابه، با حرکت دادن عادی مفاصل، یک تاندون یا یک رباط ممکن است بیش از حد کشیده شده و باعث ایجاد صدا شود. این شرایط نیز نمی توانند خطری را برای مفصل ایجاد نموده و یک مسئله عادی محسوب می شوند.

2-غضروف غیر متقارن: غضروف می تواند به مرور زمان از بین رفته و ظاهر غیر متقارن پیدا کند. این شرایط باعث ایجاد صدا در زمان چمباتمه زدن یا ایستادن می شود.

3-گرفتن رباط ها: بافتی که استخوان ها را به سایر استخوان ها متصل می کند، در اصطلاح رباط نامیده می شود و می تواند با حرکت کردن دچار گرفتگی شود. هنگامی که این بافت نرم بر روی سایر بافت ها یا استخوان ها گیر بیفتد، می تواند باعث ایجاد صدا از محل مفصل شود. این شرایط را همچنین می توان در ارتباط با بافت زخم در محل مفصل نیز مشاهده کرد. در واقع بافت زخم نیز می تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت دادن مفصل زانو شود.

4-زانوی دونده: یکی از مشکلات رایج دیگر در این حوزه، سندرم درد استخوان کشکک یا زانوی دونده نامیده می شود. این شرایط می تواند باعث ایجاد صدا یا احساس دلخراش در زیر استخوان پاتلا یا کشکک زانو شود. شرایط ایجاد شده در این حالت بیشتر از شنیده شدن، احساس می شود.

5-آرتروز: آرتروز باعث نازک شدن غضروف قرار گرفته در انتهای استخوان ها می شود. این شرایط می تواند باعث سفت شدن سطوح مفصل زانو شده و در شرایط حاد، حتی از بین رفتن سطح خارجی استخوان و معیوب شدن غضروف را نیز به همراه داشته باشد. این شرایط به خاطر ساییده شدن استخوان ها به یکدیگر می تواند باعث ایجاد صدا در محل مفصل زانو شود. ایجاد این مشکل با درد برای بیمار همراه است و صدای ایجاد شده در نتیجه آن مداوم می باشد.

6-پارگی مینیسک: مینیسک دو حلقه غضروفی سی (C) شکل است که در دو طرف زانو قرار گرفته است. مینیسک می تواند بالش مورد نیاز برای مفصل را فراهم کرده و حرکت های آن را روان نماید. پارگی مینیسک می تواند به خاطر پیچش ناگهانی یا سایر چرخش های شدید ایجاد شده در مفصل زانو ایجاد شود. پارگی مینیسک تقریباً همواره با درد و ورم همراه است و می تواند صدای قابل شنیدن در هنگام حرکت مفصل ایجاد نماید. در صورت مواجه شدن با این شرایط لازم است در اسرع وقت با پزشک ملاقات شود.

7-آسیب دیدگی رباط: مفصل زانو از رباط ها و تاندون های متعدد تشکیل شده که همه آنها مستعد آسیب دیدگی هستند. در صورتی که شما صدای بلند از مفصل زانوی خود شنیدید و در ادامه این صدا با ورم مفصل همراه بود، ممکن است پارگی یا آسیب دیدگی یکی از رباط های مختلف اطراف مفصل زانو برای شما ایجاد شده باشد. در این شرایط مهم است که به خاطر داشته باشید صدا دادن زانو یک مسئله بسیاری عادی است، اما هنگامی که این صدا دادن با درد یا ورم همراه باشد، این شرایط دیگر عادی محسوب نمی شود.

8-کندرو مالاسی پاتلا: این مشکل یک بیماری است که در نتیجه افزایش اصطکاک و سایش بین کشکک و استخوان ران ایجاد می شود و می تواند صدا دادن زانو و درد در این ناحیه از بدن را به همراه داشته باشد. این شرایط معمولاً برای افرادی که ورزش هایی مثل فوتبال، راگبی، یا تنیس انجام می دهند، ایجاد می شود و احتمال مشاهده آن در زنان بیشتر از مردان است. در این حالت زانو در هنگام خم یا راست شدن صدا می دهد.

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : ایجاد ,مفصل ,زانو ,شرایط ,تواند ,باعث ,مفصل زانو ,باعث ایجاد ,تواند باعث ,پارگی مینیسک ,آسیب دیدگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دلایل ایجادصداوتق تق زانو


آموزان ,دانش ,افتتاحیه ,دانش آموزان ,سومین المپیادورزشی ,افتتاحیه سومین ,افتتاحیه سومین المپیادورزشی

برگزاری افتتاحیه سومین المپیادورزشی مدارس شهرستان کیار

:: برگزاری افتتاحیه سومین المپیادورزشی مدارس شهرستان کیار
آموزان ,دانش ,افتتاحیه ,دانش آموزان ,سومین المپیادورزشی ,افتتاحیه سومین ,افتتاحیه سومین المپیادورزشیافتتاحیه سومین المپیادورزشی درون مدرسه ای همزمان باسراسراستان وآغازهفته تربیت بدنی باحضوربیش از2000دانش آموزدرمدارس شهرستان کیاربرگزارگردید.ازجمله اهداف برگزاری این المپیادمشارکت پذیری دانش آموزان ،گسترش اخلاق ورزشی واسلامی ،شناسایی استعدادهای ورزشی برتر وایجادنشاط وارتقای روحیه دانش آموزان است.
پس ازبرگزاری مراسم افتتاحیه دانش آموزان دررشته های مجازآموزشگاهی به صورت تیمی وانفرادی به رقابت خواهندپرداخت.این مسابقات تاپایان سال تحصیلی وبابرگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهدرسید.

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : آموزان ,دانش ,افتتاحیه ,دانش آموزان ,سومین المپیادورزشی ,افتتاحیه سومین ,افتتاحیه سومین المپیادورزشی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : برگزاری افتتاحیه سومین المپیادورزشی مدارس شهرستان کیار


مهاجم ,پرتاب ,بازيکنان ,زمين ,مدافع ,بازيکن ,بازيکنان مهاجم ,زمين بازي ,بازيکن خاطي ,چيدن سنگ‌ها ,خاطي بايد

قوانین ومقررات هفت سنگ

:: قوانین ومقررات هفت سنگ
مهاجم ,پرتاب ,بازيکنان ,زمين ,مدافع ,بازيکن ,بازيکنان مهاجم ,زمين بازي ,بازيکن خاطي ,چيدن سنگ‌ها ,خاطي بايد

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ هر تيم شامل 5 بازيکن (4 نفر اصلي و 1 نفر ذخيره) مي‌باشد.

2ـ مسابقات با توپ ميني‌هندبال شماره 1 و هفت عدد مکعب چوبي به ابعاد 10׳  سانتي‌متر با شماره‌هاي 1 الي 7 که شماره گذاري آن در يک طرف انجام ‌شود و چوب‌ها بايد به ترتيب از پايين به بالا چيده شود.

3ـ لباس بازيکنان متحدالشکل مي‌باشد. شماره پيراهن در وسط پشت 20 سانتي‌متر و در وسط جلو 15 سانتي‌متر و به پهناي 2 سانتي‌متر است.

4ـ هرگونه تصميم‌گيري در موارد پيش‌بيني نشده به عهده کميته فني مسابقات خواهد بود.

شرح بازی

شروع بازي با قرعه‌کشي بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع يا مهاجم‌بودن را دارد تيم مهاجم به فاصله 7 متر از سنگ‌ها، پشت‌خط‌شروع (خط پرتاب) قرار مي‌گيرد. و تيم مدافع مقابل تيم مهاجم پشت نيم‌دايره مستقر مي‌شوند.

با سوت داور، نفر اول تيم مهاجم از پشت خط پرتاب، توپ را با دست به سمت سنگ‌ها در مدت کمتر از 3 ثانيه پرتاب مي‌نمايد. اگر توپ به سنگ‌ها اصابت نکند نفر بعدي تيم مهاجم پرتاب را انجام مي‌دهد و پس از اينکه سنگ‌ها به زمين ريخته شد بازيکنان مدافع توپ را برداشته و سعي مي‌کنند با پاس‌کاري و حرکت، بازيکنان تيم مهاجم را که قصد چيدن سنگ‌ها را دارند با توپ بزنند. بازيکنی که توپ به او اصابت نمايد از زمين بازي خارج مي‌شود. اگر مدافعين همه بازيکنان مهاجم را با توپ بزنند برنده خواهند شد. اما اگر قبل از اينکه همه بازيکنان تيم مهاجم از بازی خارج شوند بازيکني موفق به چيدن سنگ‌ها شود، آن تيم برنده بازی خواهد بود.

قوانين و مقررات بازی هفت سنگ

1ـ بازي در سه ست و حداکثر زمان در هر ست 5 دقيقه مي‌باشد.

2- تيمي برنده بازي است که برنده دو ست  (گيم) شود.

3ـ زمين بازي 15 נ14 متر (نصف زمين بسکتبال) مي‌باشد.

4ـ در صورتي که بازيکنان مهاجم هيچکدام نتوانند سنگ‌ ها را مورد هدف قرار دهند، تيم مدافع برنده آن ست خواهد بود.

5ـ در صورتي که بازيکن مدافع بيش از 5 ثانيه توپ را در دست خود نگاه دارد خطاي 5 ثانيه اعلام و به بازيکن مهاجم اجازه چيدن يک سنگ را بدون مزاحمت مي‌دهند. (قانون 5 ثانيه)

6ـ بازيکن مهاجم بعد از چيدن سنگ‌ها اگر دست خود را بالا ببرد (قبل از اعلام هفت‌سنگ توسط وی) مدافعين حق زدن وي را ندارند.

7ـ خارج شدن توپ از زمين خطاست و بازيکن مدافع مي‌تواند براي آوردن توپ از زمين خارج شود.

8– هر تيم مدافع حق دارد در مدت 20 ثانيه توپ را نگه دارد و در اين زمان اگر پرتابی صورت ندهد خطا محسوب مي‌شود و يک سنگ چيده مي‌شود. (قانون 20 ثانيه)

9ـ براي هرگونه حادثه غيرقابل پيش‌بيني زمان متوقف مي‌شود.

خطاها

1ـ لمس خط پرتاب توسط فرد پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می دهد و در صورت ريخته شدن سنگ‌ها، دوباره سنگ‌ها چيده می شوند.

2ـ خارج شدن بازيکنان تيم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمين بازی خطا بوده و بازيکن خاطي بايد زمين بازي را ترک نمايد.

3ـ بازيکنان مدافع نمي‌توانند مانع حرکت افراد مهاجم شوند، آنها مي‌توانند با پاسکاري و حرکت، مهاجمين را با توپ بزنند، در غيراينصورت بازيکن خاطي اخراج مي‌شود.

4ـ زدن بازيکنان مهاجم با پرتاب توپ صحيح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازيکن خاطي بايد زمين بازي را ترک نمايد.

5ـ عبور کامل يک پاي مدافع از قوس نيم‌دايره (قوس دفاع) خطا محسوب مي‌شود و يک پرتاب اضافه به تيم مقابل داده مي‌شود (لمس خط خطا نيست).

6– لمس بازيکنان مهاجم بايد هنگام پرتاب درنيمه دايره مقابل خط پرتاب باشد.

7-حداکثر فاصله خط محيطي با انتهاي فضاي سالن 3 متر مي‌باشد.

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : مهاجم ,پرتاب ,بازيکنان ,زمين ,مدافع ,بازيکن ,بازيکنان مهاجم ,زمين بازي ,بازيکن خاطي ,چيدن سنگ‌ها ,خاطي بايد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : قوانین ومقررات هفت سنگ


زمین ,پرتاب ,بازی ,می‌شود ,بازیکن ,ثانیه ,زمین خودی ,چهارده ثانیه ,فروارد کوچک ,زمین حمله ,زمان استراحت ,حلقه بودید می‌توانید ,ثانیه مانده باشد

چکیده ای درباره بسکتبال

:: چکیده ای درباره بسکتبال
زمین ,پرتاب ,بازی ,می‌شود ,بازیکن ,ثانیه ,زمین خودی ,چهارده ثانیه ,فروارد کوچک ,زمین حمله ,زمان استراحت ,حلقه بودید می‌توانید ,ثانیه مانده باشدچکیده ای ازقوانین ومقررات بازی بسکتبال
قوانین مینی بسکتبال
مینی بسکتبال ورزشی است که براساس بازی بسکتبال و برای بازیکنان ۱۱ و ۱۲ سال طرح‌ریزی شده است. هر تیم شامل ۱۲ بازیکن، یک مربی و یک سرپرست خواهد بود. اندازه زمین ۲۶ در ۱۴ متر می‌باشد. خطوط زمین مینی بسکتبال با آنچه در زمین بسکتبال ترسیم می‌شود مشابه است با این تفاوت که در مینی بسکتبال خط پرتاب ۳ امتیازی وجود ندارد. تخته‌ها بطور قائم در انتهای زمین قرار داده شده و با خطوط اصلی موازی است، اندازه تخته ۹۰ × ۱۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. ارتفاع حلقه تا زمین ۲۶۰ سانتی‌متر با قطر ۴۵ سانتی‌متر می‌باشد. توپ با محیط ۷۳ سانتی‌متر و وزن ۴۷۵ گرم برای مینی بسکتبال استفاده می‌گردد. زمان بازی ۴ کوارتر ۱۰ دقیقه‌ای است که زمان استراحت بین کوارترهای اول و دوم، سوم و چهارم ۲ دقیقه و زمان استراحت بین دو نیمه بازی ۱۰ دقیقه می‌باشد.
۱۳ قانون اولیه بسکتبال
1. توپ را می‌توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب کرد.
2. به توپ می‌توان با یک و یا هر دو دست به هر جهتی ضربه زد (مشت زدن به توپ مجاز نیست.(
3. بازیکنان نمی‌توانند با توپ بدوند اما می‌توانند آنرا از محلی که دریافت کرده‌اند پرتاب کنند. بازیکنی که در حال دویدن با سرعت توپ را دریافت می‌کند درصورتیکه سعی در توقف کند مستثنی است.
4. توپ باید در یا بین دستان گرفته شود و از بدن نمی‌توان برای گرفتن توپ استفاده کرد.
5. تنه زدن، نگه داشتن، هل دادن، پشت پا زدن و یا ضربه زدن به بازیکن حریف به هر شکل مجاز نمی‌باشد. اولین تخلف از این قانون توسط هر یک از بازیکنان بعنوان خطا محسوب شده و دومین خطا باعث اخراج وی تا کسب امتیاز بعدی می‌گردد. در صورتیکه قصد آسیب رسانی مشهود باشد، بازیکن برای تمام طول بازی اخراج شده و حق جایگزینی ندارد.
6. مشت زدن به توپ خطا محسوب می‌شود و تخلف از قوانین شماره ۳، ۴ و ۵ خواهد بود.
7. در صورتیکه هر یک از طرفین ۳ خطای متوالی انجام دهد، یک گل برای حریف منظور خواهد شد (منظور از متوالی اینست که حریف در فاصله این خطاها مرتکب خطا نشود(
8. گل زمانی اتفاق می‌افتد که توپ با ضربه و یا پرتاب از زمین به داخل سبد وارد شده و در آن باقی بماند، مشروط بر اینکه مدافعین گل را لمس نکرده و مزاحمتی برای آن ایجاد نکرده باشند. در صورتیکه توپ روی کناره‌ها باقی بماند و حریف سبد را حرکت دهد، گل محسوب خواهد شد.
9. در صورتیکه توپ از زمین خارج شود باید توسط اولین نفری که آنرا لمس می‌کند به داخل زمین پرتاب گردد. در صورت اختلاف نظر، سرداور باید توپ را مستقیماً بداخل زمین پرتاب کند. پرتاب کننده، برای پرتاب توپ از بیرون زمین، ۵ ثانیه زمان در اختیار دارد. در صورت تخلف، توپ به حریف واگذار می‌شود. اگر هر یک از طرفین در تأخیر بازی پافشاری کنند، سرداور خطای آن تیم را اعلام خواهد کرد.
10. داور مسئول قضاوت برای بازیکنان است و باید خطاها را یادداشت کرده و سرداور را پس از ۳ خطای متوالی مطلع کند. همچنین وی می‌تواند بازیکنان را بر اساس قانون ۵ اخراج کند.
11. سرداور مسئول قضاوت روی توپ است و باید در مورد زمانی که توپ در جریان بازی است یا خارج از زمین است و مالکیت توپ و همچنین محاسبه وقت تصمیم‌گیری کند. سرداور باید گل شدن توپ را تعیین کند، امتیازات را محاسبه نماید و سایر وظائف معمول سرداور را انجام دهد.
12. زمان بازی چهار کوارتر ۱۰ دقیقه‌ای (در ان‌بی‌ای ۱۲ دقیقه) و ۴ استراحت ۵ دقیقه‌ای بین کوارتر هاست.
13. تیمی که بیشترین امتیازات را در این زمان بدست آورد برنده اعلام می‌شود. در صورت تساوی، با موافقت کاپیتانهای ۲ تیم، بازی تا کسب یک گل دیگر قابل ادامه است.

تجهیزات مورد نیاز
لباس
لباس بازی برای زنان و مردان بلوز بی‌آستین و شلوارک است و نام تیم در جلوی بلوز و شمارهٔ بازیکن در پشت و جلوی آن نوشته شده‌است. در بازی‌های بین‌المللی شماره‌های بازیکنان از ۴ تا ۱۵ است. بازیکنان بسکتبال معمولاً از کفش‌های ساقدار استفاده می‌کنند که از مچ پا حفاظت بیشتری می‌کند.
تخته
تختهٔ ثابت
تختهٔ بسکتبال مستطیلی است به طول ۱٫۸۰ متر و عرض۱٫۰۵ متر که موقعیت آن در فضای بالای زمین در دو انتهای میدان است و یک مربع به طول۵۹ سانتیمتر و عرض۴۹ سانتیمتر داخل آن قرار دارد و باید به گونه‌ای قرار گیرد که به اندازه ۱۲۰ سانتی‌متر با خط انتهای زمین فاصله داشته باشد. ارتفاع تخته از کف سالن برای بزرگسالان ۲٫۹۰متر و برای نوجوانان ونو نهالان بین ۲٫۷۰ متر و ۲٫۸۰ متر است.
انواع تخته
نوعی از تخته‌ها به کمک میله‌هایی آهنی از سقف سالن آویزان می‌شوند که در هنگام عدم نیاز، می‌توان آن‌ها را بالا برد و به سقف سالن متصل کرد. این نوع تخته برقی است. نوعی دیگر از تخته‌ها با میله‌ای به زمین وصل و محکم می‌شوند. در نوعی دیگر، تخته به وسیلهٔ پایه‌ای متحرک بر روی زمین قرار می‌گیرد.
حلقه:حلقهٔ بسکتبال در فاصلهٔ ۳۰ سانتی‌متری قاعدهٔ تخته به آن متصل می‌شود. قطر حلقهٔ بسکتبال ۴۵ سانتی‌متر و ارتفاع توری که به شکل سبد به آن متصل می‌شود ۳۰ سانتی‌متر است.
توپ بسکتبال
در دو سال نخست که بازی بسکتبال ابداع شد، توپ فوتبال را برای بازی به کار می‌بردند. اما چون این توپ سبک بود در سال ۱۸۹۴ میلادی اولین توپ مخصوص بسکتبال توسط یک کارخانه دوچرخه سازی تولید شد که اندکی از توپ فوتبال بزرگ‌تر بود. در سال ۱۹۳۷ نوع دیگری توپ بزرگ‌تر اما سبک‌تر به بازار آمد و آنگاه در سال ۱۹۴۹ توپی ساخته شد به همین شکل و اندازه و وزن فعلی که هنوز هم مورد استفاده‌است. توپ بزرگتر از توپ‌های معمولی است و آن را از جنس چرم، لاستیک یا پلاستیک می‌سازند و هنگام استفاده باد می‌کنند. میزان فشار هوای داخل توپ باید به حدی باشد که در صورت رها شدن از ارتفاع ۱٫۸ متری، پس از اصابت به زمین کم‌تر از ۱٫۲ و بیش تر از ۱٫۴ متر از زمین بلند نشود. محیط یک توپ قانونی بسکتبال پس از باد شدن باید حداقل ۷۵ سانتیمتر و حداکثر ۷۸ سانتیمتر باشد. ضمن آنکه در این حال وزن توپ نباید کمتر از ۶۰۰ و بیشتر از ۶۵۰ گرم باشد. توپ این ورزش بزرگ‌ترین توپ بازی‌های دسته‌جمعی است.
قوانین بسکتبال
قوانین زمانی
بسکتبال در چهار دوره ۱۰ دقیقه‌ای (بین‌المللی) یا ۱۲ دقیقه‌ای (اِن. بی. اِی) انجام می‌شود. زمان استراحت بین دوره اول و دوم و بین دوره سوم و چهارم ۲ دقیقه و بین دوره دوم و سوم (بین دو نیمه) ۱۰ دقیقه‌است. وقت اضافه در بسکتبال ۵ دقیقه می‌باشد. پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و دفاع دو تیم عوض می‌شود. اصطلاحاً به زمین حریف، زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع گفته می‌شود. زمان‌های گفته شده زمان واقعی بازی است. یعنی زمانی که توپ در جریان نیست وقت بازی متوقف می‌شود. مثلاً زمانی که خطایی رخ داده‌است یا هنگام پرتاب آزاد زمان متوقف می‌شود. به همین دلیل زمان انجام یک بازی کامل بیشتر از مجموع عددی زمان‌های بالا است و معمولاً حدود دو ساعت طول می‌کشد.
قانون دبل (Double)
۱. دریبل کردن از زمانی شروع می‌شود که بازیکن کنترل توپ را دراختیار گرفته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمین دوباره آن را قبل از اینکه به بازیکن دیگری برخورد کند لمس نماید. زمانی دریبل خاتمه می‌پذیرد که با دست آن را گرفته و یا اجازه دهد توپ در دست یا دست‌ها استراحت نماید. زمانیکه توپ با دست دریبل کننده در تماس نیست، تعداد گامهای برداشته محدود نخواهد بود. بازیکن مجاز نیست پس از خاتمه دریبل، برای بار دوم اقدام به دریبل نماید. درصورتی‌که این عمل را انجام دهد مرتکب تخلف «دبل» شده‌است.
۲. اگر هنگام دریبل کردن از هر دو دست برای دو دریبل استفاده شود نیز خطای دبل محسوب می‌شود (تک دریبل با دودست را دریبل قدرتی می‌نامند(
۳. هنگام دریبل کردن می‌توان با دست تمام نقاط توپ را لمس کرد مگر اینکه دست را به ناحیهٔ زیرین توپ برده در این صورت نیز خطای دبل مرتکب شده است.
۴. توپ در هنگام دریبل تنها تا ارتفاع قد شخص می‌تواند بالا بیاید و اگر از قد بالاتر باشد خطا دبل انجام شده است.
قانون رانینگ: (تراولینگ(
بازیکنی که توپ را دراختیار دارد می‌تواند یک پای خود را به هر سمتی که می‌خواهد، یک یا چند مرتبه حرکت دهد. درصورتیکه پای دیگرش که آن را پای «پیوت» می‌نامند ثابت باشد. رانینگ حرکتی است که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خود را بدون توجه به محدودیت فوق حرکت دهد یا گام‌های او با دریبل‌های بازیکن تناسب نداشته باشد.
خطاهای حرکت رانینگ
*دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام (به جز سه گام(
*برداشتن گام اضافه در سه گام، لی آپ و پاور موو (Power move)
*برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد.
*کشیده شدن پا روی زمین برای فاصلهٔ بیش از ۵ سانتی‌متر در هر حرکت
*پرش با توپ و برگشت به زمین بدون رها کردن آن. برای مثال بازیکنی که به قصد شوت، پرش جفت می‌کند اگر به زمین برسد و هنوز توپ را رها نکرده باشد، رانینگ کرده است.
*اگر بازیکن در اوت، هنگام پرتاب اوت با توپ حرکت کند.
قانون سه ثانیه
زمانی که تیمی کنترل توپ را در زمین حمله، موقعی که ساعت در جریان باشد، دراختیار دارد، هیچ‌یک از نفرات آن تیم نمی‌تواند بیش از مدت سه ثانیه در منطقهٔ رنگی حریف یا روی خطوط رنگی حریف بماند و یا حرکت کند.
قانون ۲۴ ثانیه
اگر تیمی مالک توپ شده باشد. باید در عرض ۲۴ ثانیه توپ را وارد حلقه حریف بکند یا به طرف حلقه تیم مقابل شوت بزند در زدن شوت توپ باید حتماً به حلقه بخورد تا ۲۴ ثانیه صفر شود اگر توپ به تخته بخورد ۲۴ ثانیه ادامه می‌یابد و اگر توپ توسط تیم مقابل اوت شود باز هم ۲۴ ثانیه ادامه می‌یابد. ۲۴ ثانیه موقعی صفر می‌شود که ۱- خطا صورت بگیرد ۲- بازیکن تیم مقابل با پا توپ را به اوت بیندازد. اگر دستگاه ۲۴ ثانیه بوق بزند و توپ از دست بازیکن رها شده و در هوا باشد، اگر گل شود گل قبول می‌باشد. اگر در هوا با دست بازیکنی لمس شود و گل شود گل مردود می‌باشد. البته این قانون کمی تغییر یافته و در صورتی که از ۲۴ ثانیه، هنوز بیش از چهارده ثانیه مانده باشد، دوباره ۲۴ ثانیه ریست می‌شود ولی اگر کمتر از چهارده ثانیه یا خود چهارده ثانیه مانده باشد، زمان به چهارده ثانیه ریست می‌شود.
قانون هشت ثانیه
زمانیکه یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل می‌گیرد، باید در عرض ۸ ثانیه توپ را به زمین حمله بفرستد. تخطی از این قانون، تخلف «هشت ثانیه» نامیده می‌شود و داور توپ را در اختیار تیم مقابل قرار خواهد داد.
قانون ۵ ثانیه
۱-بطور کلی هیچ‌یک از بازیکنان تیم نمی‌توانند توپ را بیش از ۵ ثانیه نزد خود نگه دارند. (در زمان دریبل این شمارش انجام نمی‌گیرد) ۲- هر زمانی که بازی با پرتاب توپ از بیرون زمین بخواهد شروع شود بازیکن ۵ ثانیه زمان برای شروع در اختیار دارد. ۳- برای پرتاب هر پنالتی، بازیکن ۵ ثانیه زمان دارد.
قانون نیمه (برگشت توپ به زمین دفاعی)
زمانی که یک بازیکن در زمین حریف (زمین حمله) مالکیت توپ را در اختیار می‌گیرد، نباید توپ را به زمین دفاعی (زمین خودی) برگرداند. چه با پاس به یاران خود چه با دریبل کردن خودش آن را به زمین خودی برگرداند. این کار یک تخلف است و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت.تذکری در این رابطه: درهنگامی که فرد حامل توپ به زمین حریف وارد شد حتی اگر پای او یا توپ زیر دستش وارد زمین خودی شود خطای نیمه (half) صورت گرفته‌است. البته نکته بالا )پای او یا توپ زیر دستش وارد اوت (Out) شود(در مورد وارد شدن توپ به اوت (Out) نیز صدق می‌کند.
انواع خطاها
*در طی بازی بازیکنان حق گرفتن یکدیگر و یا هل دادن، حمله کردن و یا دویدن با توپ را ندارند و در صورت انجام خطا داور توپ را به تیم حریف داده و بازی از همان نقطه خطا یا بیرون زمین پیگیری می‌شود.
*اگر توپ دست یکی از تیم‌ها باشد و در هنگام حرکت آن را از بالای سر حریف رد کند به شکلی که دستش در زیر توپ قرار گیرد خطا است و داور توپ را به تیم مقابل داده و بازی را از نزدیک‌ترین نقطه به اوت (Out) شروع می‌کند.
*اگر در هنگام بازی، زمانی که یکی از بازیکنان تیم مقابل در حال پرتاب توپ است دست یکی از بازیکنان به توپ بخورد خطا صورت گرفته است. اگر فرد پرتاب کنندهٔ توپ در موقعیت پرتاب‌های ۲ امتیازی باشد داور ۲ پرتاپ پنالتی را حکم می‌دهد و اگر در موقعیت پرتاپ ۳ امتیازی باشد ۳ پرتاب پنالتی حکم داده می‌شود. البته در این میان باید به یک مورد نیز اشاره کرد که اگر هنگام پرتاب، توپ فردی که روی آن خطا شده وارد حلقه شود، اگر در موقعیت پرتاب دو امتیاز و یا سه امتیاز باشد داور ۱ پرتاب پنالتی را حکم می‌دهد.
*اگر توپ در زمین حریف و در موقعیت ذوزنقه در دست ما باشد و آن را به سوی تخته پرتاب کردیم و توپ به درون حلقه نرود و بدون آنکه به زمین بخورد دوباره به دست ما برسد اگر پرتاب کنیم خطا است و باید از محیط ذوزنقه خارج شویم بعد پرتاب کنیم.
*اگر توپ در دست حریف باشد و آن را به پشت خود ببرد ویکی از هم تیمیمان توپ را درآن حالت از او بگیرد خطا صورت پذیرفته‌است.


پست‌های بسکتبال
در بسکتبال بطور کل سه پست اصلی وجود دارد، دو بازیکن در پست گارد، دو بازیکن در پست فروارد و یک بازیکن در پست سنتر. در بسکتبال رسمی و حرفه‌ای این سه پست به پنج پست جداگانه تبدیل می‌شود که عبارتند از: گارد رأس، شوتینگ گارد، فروارد کوچک، فروارد قدرتی ، سنتر.
*گارد رأس
گارد رأس (point guard) یا پست۱ معمولاً بهترین پاس دهندهٔ تیم است و توانایی حمل توپ (ball handling) او از بقیه افراد تیم بیشتر است و معمولاً آمار پاس گل و توپ ربایی او از همهٔ افراد تیم بیشتر است. گارد رأس بازیکنی سریع است که می‌تواند شوتهای سه امتیازی و یا نزدیک (دو امتیازی( بزند. گارد رأس بعنوان مربی زمین شناخته شده و باید بازی را مطالعه کند و ضعف دفاعی را تشخیص دهد. گارد رأس وظیفه رهبری حمله و بردن توپ به زمین طرف مقابل را دارد و بازدهی تیم را با دادن پاس گل افزایش می‌دهد. گارد رأس کوتاه قدترین بازیکن تیم است و معمولاً قدّی بین ۱۸۰ سانتیمتر تا ۱۹۰ سانتیمتر دارد.
*شوتینگ گارد
شوتینگ گارد(shooting guard) یا پست ۲ معمولاً بازیکنی به استقامت فروارد و با سرعت گارد رأس است. در کنار مهارت حمل توپ و شوت زدن مهارت پاس خوبی دارد و می‌تواند وظایف گارد رأس را انجام دهد. در بازی، شوتینگ گارد وظیفه دفاع از خطرناک‌ترین تهدید حمله‌ای تیم مقابل را دارد. قد شوتینگ گاردها معمولاً از گارد بلندتر است و قدی بین ۱۹۰ سانتیمتر تا ۲ متر دارند. بازیکنان این پست معمولاً می‌توانند به جای فروارد هم بازی کنند.
*فروارد کوچک
فروارد کوچک (small forward) یا پست ۳ برخلاف اسمش بازیکنی تنومند و با استقامت بالاست که باید همهٔ توانایی‌ها را از قبیل پاس، دفاع، شوت و حمل توپ داشته باشد. فروارد کوچک باید توانایی بردن توپ به نزدیکی سبد و لی آپ کردن و گرفتن خطا را داشته باشد و بتواند بخش عظیمی از امتیازش را از خط پرتاب آزاد بدست بیاورد. وظیفه دفاع از حلقه بر عهده فروارد کوچک و فروارد قدرتی است پس باید توانایی بلاک کردن را هم داشته باشد. فروارد کوچک معمولاً هم قد شوتینگ و گاهی کمی بلندتر از اوست.
*فروارد قدرتی
فروارد قدرتی (power forward) یا پست۴ وظیفه‌ای مثل سنتر دارد و باید بتواند زیر حلقه امتیاز بگیرد و در دفاع به قدری بزرگ (اندازهٔ بدنی) باشد که بتواند یار بزرگتر تیم مقابل را دفاع کند و سریع باشد تا یار کوچکتر را هم دفاع کند. پاور فروارد باید بتواند توپ‌های زیادی را ریباند کند و از توانایی بلاک کردن خوبی نیز. برخوردار باشد. قد پاور فروارد از فروارد کوچک بلندتر است و چیزی حدود ۲۰۳ سانتیمتر تا ۲۱۳ سانتیمتر است.
*سنتر
سنتر (center) یا پست ۵ یا بیگمن(big-man) یکی از مهمترین پست‌ها است معمولاً نزدیک سبد بازی می‌کند و بلند قامت‌ترین بازیکن تیم است. مهارت‌های آنها در ریباند کردن، امتیاز آوری زیر سبد و درست کردن دیوار برای بازیکنان دیگر برای نفوذ به سبد(setting screen) است. قد معمول سنترها بلندتر از ۲۱۰ سانتیمتر است.


*انواع پرتاب
نحوه پرتاب شوت
در تمامی پرتاب‌ها از جهات مختلف، باید به چند نکته توجه کنیم:
*برای پرتاب شوت توپ را باید به شکل Tیا V برعکس گرفته شود یعنی دست چپ در کنار توپ ودست راست روی توپ (روی قسمتی که روبروی ماست) قرار داده شود.
*برای پرتاب توپ باید با دست چپ به توپ جهت داده شود و با دست راست پرتاب شود؛ به طوری که تنها مچ دست خم شود.
*هنگام پرتاب(۲ ثانیه قبل از پرتاب توپ به سبد) باید پاها را مقداری خم کرده و بعد به حالت اولیه در بیاوریم هنگامی که به حالت اولیه درآمد آنگاه پرتاب می‌کنیم.
*به هنگام پرتاب پاها باید به اندازه عرض شانه باز شود.
پرتاب ۳ گام
در هنگام بازی می‌توانیم از پرتاپ‌های سه گام استفاده کنیم. سه گام به این شکل است که وقتی به نزدیکی حلقه حریف رسیدیم درهمان حالت دویدن می‌توانیم ۳ گام برداریم و توپ را به داخل حلقه بیندازیم. به شکلی که ۲ گام برداریم و گام آخر را می‌پریم و توپ را در حلقه بیندازیم. به علت پرش بهتر به صورت سه گام بهترین راه برای انجام «دانکینگ» (انداختن توپ در حلقه(می‌باشد.

پرتاب بوسیلۀ تخته
• اگر روبروی حلقه بودید می‌توانید با استفاده از مربع روی تخته آن را در درون سبد بیندازید به طوری که آن را دقیقاً به وسط مربع بزنید.
• اگر در دو سمت چپ یا راست حلقه بودید می‌توانید به ضلع بالایی مربع پرتاب کنید.
• اگر زیر حلقه بودید می‌توانید از گوشه‌های مربع استفاده کنید به طوری که مقداری به سمت عقب خم شده (دراین حالت برای بهتر پرتاب کردن می‌توانید فقط یک پای خود را به سمت عقب بیاورید) و اگر به سمت چپ خم شده‌اید باید توپ را به گوشه چپ مربع بزنید و اگر به سمت راست خم شده‌اید توپ را به گوشه راست مربع بزنید.
• در تمامی این موارد سرعت توپ نقش مهمی دارد مسلم است که هر چه فاصله نزدیک تر می‌شود سرعت توپ هم باید کم‌تر شود.
نکته: معمولاً بازیکنهای حرفه‌ای به دلیل پایین آمدن درصد موفقیت از تخته برای زدن گل استفاده نمی‌کنند.
بلاک Block
در هر پرتاب باید به زاویه توپ توجه داشت. زیرا اگر زاویه پرتاب ما کم باشد و یا پرتاب ما در زمان نادرست صورت گیرد توپ در اصطلاح بلاک (Block) می‌شود. اکثر مواقع بهترین زاویه برای پرتاب توپ زاویه ۴۵ درجه‌است.
پرتاب ریباند
اگر تیم ما توپ را به سوی حلقه حریف پرتاب کرد و آن وارد سبد نشد، می‌توانیم با روش ریباند آن را وارد سبد کنیم. روش ریباند اینگونه‌است که در هنگامی که توپ توسط یار ما زده شد و به تخته برخورد کرد و درون سبد قرار نگرفت، ما می‌توانیم هنگامی که توپ در حال برگشتن است پریده و توپ را در همان حال که پایمان روی زمین نیست با دست آرام به تخته زده و آن را درون سبد جای دهیم. البته ما می‌توانیم توپ را گرفته و به زمین برگردیم و یک شوت آرام زده و توپ را وارد سبد کنیم.
روش امتیاز دهی
امتیاز هر گل (پرتاب موفق در حلقهٔ حریف) با توجه به موقعیت بازیکنی که اقدام به شوت کرده‌است متفاوت است. اگر بازیکن خارج از خط سه امتیازی باشد، گل سه امتیاز و اگر داخل آن باشد دو امتیاز دارد. هر پرتاب آزاد )پنالتی) یک امتیاز دارد. در بسکتبال تساوی وجود ندارد و آن قدر وقت اضافه به بازی داده می‌شود تا یکی از دو تیم برنده شود. زمان استراحت بین وقت‌های اضافه ۱ دقیقه‌است.
داوران بسکتبال
تعداد داوران یک مسابقهٔ بسکتبال ۶ نفر است. از این ۶ نفر ۳ داور در درون زمین بر جریان بازی نظارت می‌کنند که یکی از آن‌ها سرداور و دو نفر دیگر داور هستند. در کنار زمین هم ۳ نفر هر یک وظیفه‌ای خاص را انجام می‌دهند. یک نفر ثبت کنندهٔ امتیازها و خطاها (منشی) یک نفر مسئول ۲۴ ثانیه و هم وقت نگهدار است. خطاهای عمده‌ای که داوران به آن توجه دارند عبارتند از: خطا در حمله، رانینگ، دبل، سه ثانیه، خطاهای برخورد و سد مسیر.

 

منبع اصلی مطلب : کارشناسی تربیت بدنی آپ شهرستان کیار
برچسب ها : زمین ,پرتاب ,بازی ,می‌شود ,بازیکن ,ثانیه ,زمین خودی ,چهارده ثانیه ,فروارد کوچک ,زمین حمله ,زمان استراحت ,حلقه بودید می‌توانید ,ثانیه مانده باشد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : چکیده ای درباره بسکتبال